Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Nyhet

Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL, med fokus på olika förbättringsområden.

Läs mer...

logo

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

 29-30 januari - Delkurs 3

Läs mer...

 

logo

 

Spirometri Introduktion

den 7 februari

Läs mer...

 

bild nätverksträffNätverksträff för vårdpersonal

26 februari i Malmö samt 27 februari i Kristianstad

Läs mer...

 

 

 

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

 

 

 

 

Nyhetsbrev för dec 2018 (vardgivare.se.se)

 

ALLISS intresseförening

 

Vårmöte 24 maj 2019
Läs mer...

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.