Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

KAAK:s fortbildningar är inställda på grund av covid-19. Höstens forbildningar kommer senare att publiceras på hemsidan Vårdgivare Skåne.  Utbildningskalender.

Kunskapsblad om spirometriundersökning kommer inom snar tid att uppdateras, med de senaste rekommendationerna.

Våra Nyhetsbrev finns på Vardgivare Skane. Nytt blad kommer snart. Senaste bladet december 2019

 

 

Fystioterapidagarna 25-26 mars Inställd

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 28-29 april, Delkurs 4 Inställd

Nationellt spirometrikörkort Kurstillfälle 1-2 april och 19-20 maj är inställt. 

Nätverksträffarna 5 samt 7 maj är inställda.

Knappar: 

Kunskapsbanken

Certifiering 2020 finns på
Vårdgivare Skåne hemsida

 

Regional riktlinje och vårdriktlinjer
Läs mer... (vardgivare.se)

 

ALLISS intresseförening

 

 

 

 

 

ALLISS Vårmöte 15 maj är inställt!

Läs mer...

 

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.