Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 
  • KAAK:s fortbildningar publiceras på webbplatsen Vårdgivare Skåne Utbildningskalender.
     
  • Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården, Delkurs 1, 10-11 september, 
  • Nationellt spirometrikörkort preliminärt datum 14-15 oktober 2020.
  • Nätverksträff planeras den 25 novemver 2020.
     
  • Regional riktlinje och vårdriktlinjer Läs mer... (vardgivare.se)
  • Våra Nyhetsbrev finns på Vardgivare Skane. Nytt för april 2020
Knappar: 

Kunskapsbanken

Certifiering 2020 finns på
Vårdgivare Skåne hemsida

 

ALLISS intresseförening

 

ALLISS Vårmöte 15 maj är inställt!

Läs mer...

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Kurser för Hälsoval Skåne finns publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.