Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 28-29 april, Delkurs 4

Läs mer...

 

 

Nationellt spirometrikörkort

Datum 19-20 maj ligger nu i Utbildningsportalen. Kurstillfälle 1-2 april är fullsatt. 

Läs mer ...

 

 

Spirometri Intro

Spirometri Introduktion den 12 mars.

Läs mer...

 

 

Fysioterapidagar

Fystioterapidagarna

25-26 mars

Läs mer...

 

 

 

 

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.

Knappar: 

Kunskapsbanken

Certifiering 2020 finns på
Vårdgivare Skåne hemsida

 

Regional riktlinje och vårdriktlinjer
Läs mer... (vardgivare.se)

 

Nyhetsbrev december 2019 på 
Vardgivare Skane

ALLISS intresseförening

 

 

 

 

 

ALLISS Vårmöte 15 maj 2020 i Båstad

Läs mer...

 

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.