Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

Regional riktlinje för TLA har tagits fram i samverkan med KAAK och finns nu på Vårdgivare Skånes hemsida.

Läs mer... (vardgivare.se)

 

Socialstyrelsens utvärdering av vården vid astma och KOL, med fokus på olika förbättringsområden.

Läs mer...

 

Fortbildning för undersköterskor den 14 mars

Läs mer...

 
 

Spirometri Introduktion den 4 april

Läs mer...

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården  9 - 10 april Delkurs 4

Läs mer...

 
Knappar: 

Kunskapsbanken

 

 

Nyhetsbrev för dec 2018

(vardgivare.se)

ALLISS intresseförening

Vårmöte 24 maj 2019

Läs mer...

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.