Här är du:

Nyheter / Aktuellt

Nyheter: 

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 12-13 november Delkurs 2

Läs mer...

 

 

Undersköterskedag

Tyvärr inställd 24 oktober

ALLISS intresseförening

 

ALLISS höstmöte 25 okt 

Program om det senaste inom allergi

Läs mer...

 

Nätverksträff 5 november

Inställd !

 

 

Spirometrikörkort

Kurs 7 november är fullsatt. Nästa kurstillfälle 10 december

Läs mer ...

 

 

Spirometri Intro

Spirometri Introduktion den 3 december

Läs mer...

Knappar: 

Kunskapsbanken

 

Regional riktlinje och vårdriktlinjer
som har tagits fram i samverkan med KAAK
finns på Vårdgivare Skånes hemsida.

Läs mer... (vardgivare.se)

 

Nyhetsbrev
maj 2019 på 
Vardgivare Skane

 

 

 

Vi jobbar inom

Vi jobbar inom: 

    Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL är en del av sakkunnigorganisationen i Region Skåne

 

Fortbildning

Fortbildning: 

Gå direkt till vår Kalender över våra fortbildningar.

Kurser för Hälsoval Skåne finns även publicerade i Vårdgivare Skånes Utbildningskalender.