Här är du:

Nätverksträffar astma ssk

Föreläsning med AllergikompetenscentrumÅrets nätverksträffar är över! Nedan hittar ni länkar till de presentationer som användes under föredragen.

 

Ungefär en gång per termin håller Birgitta Jagorstrand i en nätverksträff för astma, allergi och KOL sjuksköterskor inom primärvården för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne.

Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området.

Kallelse brukar gå ut till vårdcentraler, men tag gärna kontakt med AKC syd om du vill veta mer om nätverksträffarna.

 

Nätverksträffar hösten 2015

En fortbildningsdag för nätverket astma, allergi och KOL sjuksköterskor i Region Skåne

Kurserna är avslutade.

Onsdag 7 oktober 2015, kl. 09.00 – 16.15. Plats:  Malmömässan, konferensrum Romeo. 

MalmöMässan ligger vid Hyllie C som man enkelt tar sig till via Citytunneln eller bussar. Följ gatan längs med Malmö Arena, ca 250 meter, så kommer du till mässan. 

Det finns även gott om parkeringsmöjligheter i anslutning till mässan. 

 

Torsdag 8 oktober 2015, kl. 09.00 – 16.15. Plats: Elite Hotel Marina Plaza, Helsingborg

Hotellet är centralt beläget invid tåg- buss- och färjeterminalen Knutpunkten. Parkeringsgarage finns i anknytning till hotellet (parkeringsavgift tillkommer).

 

 

Program

09.00 – 09.15   Välkomna och information om dagen

09.15 – 10.00   Socialstyrelsens nya riktlinjer för astma och KOL Birgitta Jagorstrand

10.00 – 10.30   Kaffe med fika

10.30 – 11.30   Ospecifik hosta, Alf Tunsäter

11.30 – 12.30   Det röda ögat – allergiska manifestationer, Alf Tunsäter

12.30 – 13.30   Lunch

13.30 – 14.30   COPD-6 och NO-mätningens roll inom primärvårdenK. Romberg/B. Jagorstrand

14.30 – 15.00   Kaffe med fika

15.00 – 15.30   Inhalationsteknik samt nyheter kring inhalatorerHarriet Nilsson, Birgitta Jagorstrand

15.30 – 16.00   Inhalationsteknik och astma hos barn, Therese Sterner

 

Kostnad: 900 kr/person, inkl lunch och kaffe
Fortbildningen genererar målrelaterad ersättning för vårdcentraler inom Hälsoval Skåne.

Länk till anmälan.