Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Nätverksträffar astma/allergi/KOL oktober 2018

 

 Hösten 2018

Nätverksträffarna startade 2010 och sker minst en gång per år för vårdpersonal som arbetar med allergi, astma och KOL. Programmet riktar sig främst till sjuksköterskor men även undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister är välkomna. För intresserade läkare finns en separat nätverksträff.

Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området. Träffarna ger även möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter.

 

4 oktober 2018 - Kursen är genomförd! Tack till alla som kom.

Tid: 08.30-16.15.

Plats: Frihetens kapell, Stiftsgården Åkersberg i Höör, i mitten av Skåne. 

OBS! Det står fel uppgifter i den tryckta katalogen om fortbildningar utgiven av AKO. Ovanstående uppgifter är korrekta!

 

Program

 • 08.00-08.30      Ankomst med kaffe, föreläsningarna startar 8.30
   
 • Boxspirometri – Ellen Tufvesson, docent, Lungmedicin & Allergologi, Lunds universitet
   
 • Nyheter och inspiration om livsstilsförändring och tobak - Malin Dock, sjuksköterska, sakkunnig tobak, Kunskapscentrum levnadsvanor och sjukdomsprevention
   
 • Kort om PMO-mallen och möjlighet att ställa frågor – Benita Björk, astma/KOL-sjuksköterska, certifieringsansvarig, Kunskapscentrum Allergi, Astma och KOL
   
 • Workshop med tema ”Våra Astma/KOL-mottagningar” - Vad gör vi bra? Finns det saker som vi bara gör av gammal vana? Vad fungerar inte?Lyft dina tankar och frågor så vi kan diskutera, hitta möjligheter och nya vägar. 

 

Finns det någon som kort vill berätta om sin mottagning?

Vi alla vill gärna veta hur ni arbetar, vad fungerar, varför fungerar det, finns det svagheter med ert arbetssätt och förbättringsmöjligheter? osv

Ta kontakt med oss innan!

 

 

Avgift för deltagare är 1000 kr/person exkl. moms, i avgiften ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. Avgiften uppdaterad 2018-05-29.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det innan den 24 september 2018. 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk, benita.bjork@skane.se, och Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se.

För övrig information och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09. Avanmälan kan även göras på kaak@skane.se.

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR 

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter