Här är du:

Nätverksträffar astma/allergi/KOL april 2018

 

 Våren 2018

Nätverksträffarna startade 2010 och sker minst en gång per år för vårdpersonal som arbetar med allergi, astma och KOL. Programmet riktar sig främst till sjuksköterskor men även undersköterskor, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och dietister är välkomna. För intresserade läkare finns en separat nätverksträff.

Ämnen som tas upp ger en omvärldsbevakning av vad som händer inom området. Träffarna ger även möjlighet att dela med sig av egna erfarenheter.

 

17 april 2018 - Fullsatt!

Tid: 08.30-16.15.

Plats: Malmö Börshus, Skeppsbron 2 i Malmö. Hitta till Börshuset! 

 

18 april 2018 - Fullsatt!

Tid: 08.30-16.15.

Plats: Hus 10 Sal Göteborg - Norra Station, Norra Stationsgatan 8 C i Hässleholm. Hitta till Norra station!

 

Program

  • Hygien: Vad ska vi tänka på som astma/KOL-sjuksköterskor? - I samarbete med hygiensjuksköterskorna i Region Skåne
  • Auskultation av lungor – Lär dig skilja mellan friskt och sjukt! - Alf Tunsäter, docent och överläkare, KAAK, lungsektionen i Lund. Ta med ett stetoskop!
  • Varför gör inte patienten som vi vill? – Malin Axelsson, universitetslektor, docent vid Fakulteten för hälsa och samhälle, Malmö universitet
  • Samtalsmetodik: Hjälp med verktyg för att nå de olika patientpersonligheterna. Workshops med patientfall – Karin Persson, universitetslektor i vårdvetenskap, Malmö universitet
  • Uppdatering: Dokumentation, Luftvägsregister och nya riktlinjer - Benita Björk, Ulrika Berg & Birgitta Jagorstrand, KAAK.

 

 

Kostnad för deltagare är 900 kr/person exkl. moms, i priset ingår förmiddagsfika, lunch och eftermiddagskaffe. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det innan den 9 april 2018. 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Benita Björk, benita.bjork@skane.se, och Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se.

För övrig information och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09. Avanmälan kan även göras på kaak@skane.se.

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR - Stängt!

ID-nummer inom Hälsoval Skåne
Ange ett direktnummer som vi kan nå dig vid ev. kursändringar.
FAKTUAADRESS
För internfakturering inom förvaltning SUS, önskar vi ert femsiffriga Ansvar.
För privata vårdgivare önskar vi ert org.nr.
Inget bekräftelsebrev?
Har du inte fått ett bekräftelsebrev i e-posten du angav inom 5 minuter så har anmälan inte kommit in. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.