Här är du:

Samverkan inom allergologi


Ögon, näsa- och halskliniken

Allergi och annan överkänslighet behöver ett organövergripande perspektiv. Orsakerna till allergiska reaktioner kan vara flera och det drabbar alla åldersgrupper, från barn till äldre. Därför samlas kompetens mellan olika allergologiska specialiteter från: