Här är du:

Samverkan för allergicentrum


Ögon, näsa- och halskliniken

Allergi och annan överkänslighet behöver ett organövergripande perspektiv. Orsakerna till allergiska reaktioner kan vara flera och det drabbar alla åldersgrupper, från barn till äldre. Därför samlas kompetens mellan olika allergologiska specialiteter från:

 

För personal inom Region Skåne

Gå in på Vårt gemensamma intranät  (VGI) för att nå det nya intranätet i Region Skåne, måste du logga in i Vårt gemensamma intranät (VGI) med ditt RS-id och ett egen lösen. Leta under ämne och spara gärna sidor som genvägar.