Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allergikonsulenter i södra sjukvårdsregionen

Allergikonsulenter är en grupp sjuksköterskor med specifik kompetens i allergisjukvård och allergiförebyggande arbete. Gruppens verksamhet förutsätter ett nära samarbete med vårdpersonal både inom sjukhuset och i primärvården. Arbetet medför ofta insatser  både på individ- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

  • Informerar och utbilda i allergifrågor till enskilda patienter och anhöriga.
  • Ger utbildning till personal inom barnomsorg, skola och övriga arbetsplatser.
  • Gör hembesök med rådgivning om miljöförbättrande åtgärder i bostaden.
  • Medverkar i miljöutredningar inom barnomsorg, skola och övriga arbetsplatser.
  • Tar initiativ till och deltar i informations- och utbildningsinsatser för allmänheten.
  • Samarbeta med kommun och landsting i det allergiförebyggande folkhälsoarbetet.

Kontakt kan tas direkt av den enskilde patienten men också via remiss från läkare inom sjukvården. Personal inom barnhälsovården, skolhälsovården samt kommunala förvaltningar är välkomna att kontakta allergikonsulenterna.

 

SKÅNE

Åsa Persson
barn- och ungdomskliniken
Centralsjukhuset Kristianstad
291 85 KRISTIANSTAD
Tel: 044 – 309 13 55
Kommuner: Kristianstad, Bromölla och Östra Göinge

 

HALLAND

Britt-Marie Wallström
Barn- och ungdomskliniken
Hallands sjukhus Halmstad
301 85 HALMSTAD
Tel: 035-13 41 00
britt-marie.wallstrom@regionhalland.se
Kommuner: Halmstad, Laholm, Hyltebruk, Falkenberg, Varberg

 

KRONOBERG

Birgitta Lagercrantz
Barn och ungdomsmott. CLV
Centrallasarettet Växjö
351 85 VÄXJÖ
Tel: 0470 - 58 84 41
birgitta.lagercrantz@kronoberg.se
Kommuner: Växjö, Ljungby, Alvesta, Älmhult, Tingsryd, Uppvidinge, Markaryd, och Lessebo

 

Relaterade länkar

Allergi i skola och förskola, en rapport från Socialstyrelsen, 2013-04-02