Här är du:

Samverkan

För oss är samarbete mellan olika specialister nödvändigt för att utveckla och stärka vår holistiska syn på allergi som en systemsjukdom. På motsvarande sätt är ett tvärvetenskapligt forskningssamarbete berikande.

KAAK samarbetst inom hälso- och sjukvården för att gemensamt stärka området allergi, astma och KOL inom Södra sjukvårdsregionen.

En viktig samarbetspartner för oss är primärvården, som handlägger majoriteten av allergiska sjukdomar. Att geutbildningsmöjligheter för personal inom allergologiska sjukdomar. 

Uppföljning av certifierade astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvård i Skåne kommer att ske årligen av KAAK.

På samverkanssidorna kan ni se de nätverk och intresseföreningar som KAAK ingår i eller samarbetar med.