Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Kliniska verktyg

På sidan har vi samlat länkar till dokument och webbsidor som kan vara bra stöd i din kliniska verksamhet för omhändertagande av barn och vuxna.

 

Allergi

1177 Vårdguiden - där finns sökbar information allergi

Viss - webbstöd med sök på allergi i Stockholms läns landsting

Vårdriktlinjer Allergi i Region Skåne, till Vårdgivare Skånes hemsida

Regional riktlinje för TLA (temperaturreglerat laminärt luftflöde) vid svår allergisk astma, till Vårdgivare Skånes hemsida

 

Anafylaxi

SFFAs anafylaxidokument 2015 (PDF i nytt fönster)

Instruktion om adrenalininjektion - adrenalinpennor  till Kunskapsbanken

 

AIT, ASIT (allergenspecifik immunterapi)

Regional riktlinje för utredning, behandling och uppföljning av immunterapi i Region Skåne

SFFAs dokument AIT 2019 (PDF i nytt fönster)

 

Astma

Astma - Min behandlingplan, (PDF länk öppnas på SKL:s hemsida för webbutik)

Barnallergisektionens stencil om akut astmabehandling till hemsida BLF

Barnallergisektionens stencil om underhållsbehandling 

Barnallergisektionens stencil om ansträngningsutlöst astma

Beräkningar för PEF-värden (länk öppnas på Internetmedicins hemsida)

Internationella guidelines och referenser - GINA guidelines

Kunskapsstöd inom Astma och KOL från Nationell arbetsgrupp för astma/KOL, tidigare Nationellt programråd för astma/KOL (skl.se)

Viss - Handläggning barn- och ungdomars hälsa inom Stockholms läns landsting

 

Eksem

Informationsfilmer om behandling av eksem hos barn, (länken öppnas i nytt fönster på Vimeos hemsida). Det är sju korta instruktionsfilmer om behandling av atopiskt eksem med mjukgörande kräm och med kortisonkräm och tips om förebyggande åtgärder, producerade 2015 av Hudteamet vid Sachsska barn- och ungdomssjukhuset i Stockholm. Till hudteamets hemsida

 

Formulär - skattnings test

AKTbarn - Barn upp till 11 år. (PDF i nytt fönster)

AKTvuxna - Barn från 12 år och uppåt samt vuxna. (PDF i nytt fönster)

Borgskala CR-10 (PDF i nytt fönster)

mMRC-skalan Medical Research Council dyspnoea scale (PDF i nytt fönster)

Protokoll för 6 minuters gångtest - mäter andfåddhet och bentrötthet, februari 2017, (PDF i nytt fönster)

Sweden CATtest (PDF i nytt fönster) Skattning som mäter den inverkan KOL har på patientens välbefinnande och dagliga liv. CAT - COPD Assessment Test  (till webb formulär på GSK sida)

XCT-Astma kontroll test extended - innehåller fem utökade frågor om patienters upplevda astmakontroll utöver frågorna i ACT, vilket är ett etablerad ”Asthma control test”. XCT första fråga (fråga 6) är relaterad till psykosocial påverkan hos patienten. Fråga 7-8 anger i vilken grad näs- och eller ögonbesvär påverkar patientens vardag. Fråga 9 är relaterad till ifall det föreligger kognitiv påverkan. Fråga 10 anger hur patienten själv upplever sitt hälsotillstånd. XCT är utformad av Leif Bjermer, Sektion lung- och allergisjukdomar, Skånes universitetssjukhus och Allergikompetenscentrum syd.

 

Födoämnesallergi och intoleranser

Barnläkarföreningens sektion för barnallergologi  - bra stenciler med nationell consensus kring handläggning av olika allergologiska tillstånd

Dietistverksamhetens blad för primärvården med kostrådgivning (till hemsida Vårdgivare Skåne)

Föräldrainformation om laktosintolerans hos barn och ungdomar - Skånes universitetssjukhus (PDF i nytt fönster)

Handläggning av barn/ungdomar med misstänkt Laktosintolerans - SPESAK, Region Skåne (PDF i nytt fönster)

IgE-antikroppar mot allergena komponenter - BLF, 2013 (PDF i nytt fönster)

Livsmedelsverket om livsmedel och födoämnesallergi

Nutritionspärmen ett redskap för vårdpersonalen och ett underlag för kökspersonalen i Region Skåne, från Dietistverksamheten (till hemsida Vårdgivare Skåne)

Svensk Förening För Allergologi (till hemsida SFFA)

The multilingual food information site en flerspråkig livsmedelsinformation - Wageningen University, the Netherlands

 

KOL

Användarmanual för KOL behandlingsplan  (till SKL hemsida där PDF laddas ner)

KOL– Min behandlingsplan  (länk öppnas på SKL:s hemsida för webbutik)

KOLinfo - en patientutbildning på internet framtaget av personal i KOL-teamet på Skaraborgs Sjukhus Skövde. (vgregion.se)

Kunskapsstöd inom Astma och KOL från Nationell arbetsgrupp för astma/KOL, tidigare Nationellt programråd för astma/KOL (skl.se)

Filmad föresläning om KOL på VGI hemisda Sjukhusbibliotektet SUS patientutbildning, från 2017, 3 h.

 

Läkemedelsöverkänslighet

"Drug Allergy" i PDF från Phadia AB 2012 (PDF i nytt fönster från Phadias hemsida )

 

Läkemedelsinformation

Janusinfo Evidensbaserade rekommendationer av läkemedel i öppen och sluten vård. Janusinfo produceras av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Stockholms läns landsting

Inhalera rätt instruktioner av Inhalationsläkemedel på hemsida Janusinfo

Bakrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer, länk till Vårdgivare Skåne 

Socialstyrelsen HSLF-FS 2018:44 Ändring i föreskrifterna och allmänna råden om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården (till Socialstyrlsen i nytt fönster)

 

Pricktester

Metod- och omvårdnadsdokument - ASTA-Astma, Allergi och KOL-sjuksköterskeföreningen, 2014 (PDF)
 
 

Rinokonjunktivit

Frågeformulär - Livskvalitet vid luftvägsallergi (LILA)

 

Tobaksbruk

Tobaksfakta, En oberoende tankesmedja