Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Kartläggning av astma/KOL-vården inför 2019

Unpublished

Astma, allergi, KOL-mottagningar i Region Skåne

 

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kartläggning och kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- & sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne. Formuläret med uppgifterna nedan blir underlaget för bedömning av eventuell certifiering av er astma-, allergi- och KOL-mottagning men bidrar även till kartläggning av hur vården ser ut i Region Skåne för dessa patientgrupper. Länk till dokumentet som ligger till grund för Certifiering av astma-. allergi- och KOL-mottagningar 2019.

 

Det är av stor vikt att ni fyller i formuläret korrekt. Fullständiga uppgifterna ska vara oss tillhanda senaste den 3/12 2018 för att enheten ska bli certifierad och erhålla ersättning från och med januari 2019. Är uppgifterna inte inlämnade i tid finns möjlighet att bli certifierad efter hand och då ges ersättning med start från månadsskiftet efter inlämnade uppgifter. Det vill säga, om uppgifter lämnas in i februari blir certifieringen och ersättning från och med mars. Uppgifterna sammanställs av Benita Björk på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

 

Tänk på att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter och att detta är avgörande för er certifiering. 

 


Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Vid frågor gällande certifiering kontakta Benita Björk, benita.bjork@skane.se, telefon: 0725-99 90 61.
Vi nås även på kaak@skane.se, telefon 046-17 56 08.

 

 

 

Klicka här för att fylla i enkäten!