Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Enkät om mottagningsstruktur

Unpublished

 

Certifiering av astma, allergi, KOL-mottagningar

 

För att få en korrekt bild om strukturen av astma, allergi och KOL-mottagningar inom Hälsoval Skåne, behöver vi underlag från er. Nedan finns ett formulär som vi är mycket tacksamma om ni fyller i. Utskickat underlag inför ifyllandet av enkäten: brev till verksamhetschef.

Uppgifterna sammanställs sedan av Birgitta Jagorstrand, som även kan besvara frågor om formuläret och certifiering. Kontaktuppgifter: e-postadress: Birgitta.Jagorstrand@skane.se eller mobil: 0768 87 08 94.

 

 

UPPGIFTER OM ER VÅRDENHET
Ange t.ex. Skånevård Sund eller namn på extern vårdgivare
Registrering av astma och/eller KOL-patienter
KOMPETENSER HOS PERSONAL
Uppgifterna vi frågar om ska gälla för er astma, allergi/KOL-mottagning.
Var god ange sjuksköterskas namn eller RS-id.
Var god ange namn eller RS-id på verksamhetsansvarig läkare för astma/KOL-mottagningen
TEAMSAMVERKAN
Ange nedan vilka ytterligare professioner ni har kopplade till ert astma, allergi, KOL-team.
Läkare, sjuksköterska, sjukgymnast och eventuellt undersköterska
UTRUSTNING PÅ ER MOTTAGNING
Ange utrustning som er astma, allergi och KOL-mottagning har tillgång till.
Ange namn och befattning för den som fyllt i formuläret.
Ange gärna e-postadress som vi på AllergiKompetensCentrum kan nå dig på.