Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Redovisning inför certifiering 2018

Astma, allergi, KOL-mottagningar i Region Skåne

 

Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL genomför årligen en kvalitetskontroll av astma-, allergi- och KOL-mottagningar enligt uppdrag från Avdelningen för hälso- & sjukvårdsstyrning, Koncernkontoret, Region Skåne. Formuläret med uppgifterna som vi önskar får in blir underlaget för bedömning av eventuell certifiering av er astma-, allergi- och KOL-mottagning. Länk till Certifieringsdokumentet - grundnivå 2018. Inskickade uppgifter sammanställs i ett register som följer GDPR.

 

Det är av stor vikt att ni fyller i formuläret korrekt. Fullständiga uppgifterna ska vara oss tillhanda senaste den 13/12 2017 för att enheten ska bli certifierad och erhålla ersättning från och med januari 2018. Är uppgifterna inte inlämnade i tid finns möjlighet att bli certifierad efter hand och då ges ersättning med start från månadsskiftet efter inlämnade uppgifter. Det vill säga, om uppgifter lämnas in i februari blir certifieringen och ersättning från och med mars. Uppgifterna sammanställs av Benita Björk och Sissela Silvmarker på Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL.

 

Tänk på att ni själva är ansvariga för att ni lämnar in korrekta uppgifter och att detta är avgörande för er certifiering. 

 


Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Vid frågor gällande certifiering kontakta Benita Björk, benita.bjork@skane.se, telefon: 0725-99 90 61.
Vid frågor gällande formuläret/övrigt kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, 046-175609.

Frågor kan även ställas till kaak@skane.se.

 

___________

FAQ: Hur gör jag med formuläret om vi inte har någon astma/KOL-mottagning?
Svar: Fyll i den informationen du kan. Vi tar gärna del av all information ni har om er enhet. Sätt en nolla (0) eller ett streck (-) i de obligatoriska rutorna när du inte kan ge ett svar.

___________

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter