Här är du:

Enkäter om KAAKs fortbildningar

Unpublished

Kunskapscentrum för allergi, astma och KOL (KAAK) erbjuder olika typer av fortbildningar.  

KAAK skickar med jämna mellanrum ut enkäter för att undersöka framtida fortbildningar i syftet att anpassa dem baserat på efterfrågan och intresse. Svaren är därför viktiga och enkäterna tar oftast ca 2 minuter att besvara. Svaret är anonymt.