Här är du:

personalkategorier inom allergi

Inom allergi finns det olika personalkategorier engagerade. På denna sida samlar vi information som gäller arbetsdokument för läkare, sjuksköterska, sjukgymnast eller dietister.

 

Sjuksköterskor

Arbetsbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med inriktning mot astma/allergi/KOL (PDF, 2012-03-26)

I och med att sjukdomarna astma, allergi och KOL blivit vanligare är det viktigt att vården av dessa patientgrupper motsvarar behoven. Att ha tillgång till en astma/allergi/KOL mottagning, där sjuksköterskan har relevant utbildning med specialkompetens, har visat sig öka patienters kunskap om sin sjukdom. Sjuksköterskans arbetsuppgifter är därför betydande vid omhändertagande av dessa patienter. För att ytterligare stärka astma/allergi/KOL-sjuksköterskan i hennes arbete har en arbetsbeskrivning utarbetats för att likvärdig vård skall kunna ges över hela landet. På uppdrag av Astma-Allergi-sjuksköterskeföreningen (ASTA) har författarna Marina Jonsson, Ann-Britt Zakrisson och Birgitta Jagorstrand skrivit ett dokument som kan vara till hjälp.

 

Sjukgymnaster

Sjukgymnastiska insatser i primärvården för patienter med KOL (PDF, Reviderat 2012‐03‐21)

Dokument om standardiserat omhändertagande, så att patienter med KOL får likvärdig vård samt ett validerat utvärderingsinstrument. Leg sjukgymnaster bakom dokumentet är Ingrid Andersson, Vårdcentralen Kirseberg, Malmö, Lena Hedin, Vårdcentralen Skurup, Bibbi Lundström, Vårdcentralen Klippan, Margareta Sjöholm-Persson, Vårdcentralen Östermalm, Kristianstad och Birgitta Wrangmark, Vårdcentralen Åstorp, samtliga inom Primärvården Skåne.