Här är du:

Nyhetsbrev - mars 2012

 

Bildcollage allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från AllergiKompetensCentrum syd

 

ALLISS vårmöte

Möt våren i Malmö där ALLISS kommer att hållas den 13 april. Sven Björnsson från Labmedicin Skåne kommer att föreläsa om basofilaktivering med flödescytometri vid diagnos av bi- och getingallergi. Från i Danmark kommer Celeste Porsbjerg och föreläser om astmadiagnos med fokus på provokationstester. Och som avslutning presenterar Sonja Werner senaste nytt om utredning av kontrastmedelreaktioner. 

Gå in på vår hemsida och anmäl dig som medlem till ALLISS intresseförening. 
Läs mer ... 

 

Allergidagar inför pollensäsongen

Liksom tidigare år har vi endagars kurser för personal inom primärvården om allergologi och astma hos barn och vuxna. Den 27 mars är det Allergidag Malmö på Glasklart och den 11 april i Kristianstad på CSK.  
Läs mer ... 

 

Ny hemsida

Vår nya hemsida går nu att nå via mobil och surfplatta. Det gör att intresserade kan nå AKC:s hemsida i sin vardag oavsett om de sitter vid sin dator, för att ta del av våra faktablad om allergier i Kunskapsbanken.

Användaren går till adressen
www.akcsyd.se/kunskapsbank 
som vanligt och webbplatsen anpassar sig automatiskt. Vi hoppas att det kan bli ett verktyg för den som snabbt vill få tillgång till aktuell och kvalitetssäkrad kunskap om allergiska förekomster eller behandlingar.
Läs mer ...  

 

 

FPIES

FPIES står för Food protein induced enterocolitis syndrome. Det är en uppmärksammad form av icke IgE förmedlad födoämnes-överkänslighet, vilket det stått notiser om i dagstidningar. Vid FPIES kan mycket små barn få symtom på födoämnen. Ett fåtal kan få kraftigare reaktioner och med en chockliknande bild.  
Läs mer ...  

 

KOL i Fokus och Spirometrikörkort

Den 9 maj planerar vi att arrangera en kurs om KOL-sjukvård. Mer information kommer inom kort.

Spirometrikörkorts dagar planeras i Blekinge 6-7 september och Helsingborg 27-28 september Se vår kalender för fortbildningar. 
Läs mer ... 


 

SK-kurs i Allergologi

Den 15-18 oktober arrangeras en kurs i Lund om allergologi för barn och vuxna för ST-läkare. Kurspresentation finns i IPULS kurskatalog.   
Läs mer ...  

 

Högskolekurser i Allergi, astma samt KOL 

Lunds universitet tillsammans med Allergikompetenscentrum anordnar två uppdragsutbildningar på vardera 7,5 hp. Kurspaketet innefattar; "Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet" samt "Vård vid KOL och övriga lungsjukdomar inom primärvård och öppenvårdsmottagningar".
Läs mer ... 

Mars 2012

AKC syd


Prenumerera  Avprenumerera  

Allergikompetenscentrum syd
en del av Södra sjukvårdsregionen
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

www.AKCsyd.se