Här är du:

Nyhetsbrev mars 2018

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från Kunskapscentrum
Allergi, Astma & KOL

Nytt till undersköterskor

KAAK startar upp en ny kurs för undersköterskor som vill lära sig mer om sjukdomarna astma, allergi och KOL. Den 22 maj hålls två halvdagspass i Malmö med samma program. Det går att delta på antingen för- eller eftermiddag.

Läs mer...

 

Pollensäsong på gång

Al och hassel har börjat i Skåne. De dagliga pollenprognoserna är ett viktigt hjälpmedel för landets cirka två miljoner pollenallergiker.

De som har svår allergi måste få vård och rätt behandling. En omedicinerad pollenallergi kan inverka på personers livskvalitet och prestationsförmåga.

Läs mer ... 

 

Nätverksträff vårdpersonal

Det blir nätverksträff den 17 april i Malmö samt med samma program den 18 april i Hässleholm. Dagen vänder sig till sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter.

Läs mer...

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Den 24-25 april hålls avslutande delkurs 4. De två dagarna tar upp kunskap om restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner inklusive TBC och specifik immunterapi.

I september startar kursen på nytt med delkurs 1, om diagnos, utredning och behandling av KOL-patienter.

Läs mer ...

Årets certifiering

I februari i år var det 62 vårdcentraler inom Hälsoval Skåne som blivit certifierade. På vår hemsida kan ni se vilka de är och även ladda ner vårt uppdaterade dokument om Certifiering av astma, allergi och KOL mottagning 2018.

Läs mer...

 

Artikel om nya kriterier

Det har gjorts en uppskattning hur mycket tid en patient bör få utifrån prioritetnivå 1 till 4 i Socialstyrelsens riktlinjer vid vård vid astma och KOL. Artikeln har publicerats i Läkartidningen.

Läs mer...

 

Spirometrikörkortet

Vi har redan publicerat höstens första kurs för körkort i spirometri, som blir den 8-9 oktober.

Läs mer ... 

 

Luftvägsregistret - LVR

Med tips och handfasta råd, om hur du registrerar och tar fram vårdcentralens siffror i LVR, har vi satt ihop ett program till den 23 maj i Hässleholm.

Läs mer...

 

ALLISS vårmöte

Allergologisk Intresseförening i Södra sjukvårdsregionen håller sitt vårmöte i Båstad. Det blir en intressant dag om möten i ett mångkulturellt samhälle, m.m. den 25 maj.

Läs mer...

 

Mars 2018

KAAK


Prenumerera  Avprenumerera  

Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
En del av Region Skåne
Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund

www.kaak.se | Vardgivare.Skane.se