Här är du:

Nyhetsbrev december 2017

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från Kunskapscentrum
Allergi, Astma & KOL

Nya medarbetare

KAAK har fått två nya medarbetare. Några av er har kanske redan träffat Benita Björk och Ulrika Berg på vår nätverksträff för sjuksköterskor.

Benita är astma/KOL sjuksköterska på Läkarhuset Roslunda i Ängelholm och arbetar halvtid för KAAK med framför allt certifiering av astma, allergi och KOL mottagningar.

Ulrika är distriktssköterska från Vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm, där hon även arbetar kliniskt en dag i veckan. Hon kommer att gå in som utbildningskoordinator vid sidan om Birgitta Jagorstrand.

Till kontaktuppgifter Om oss...

 

Brevlåda till KAAK

Vi har en funktionsbrevlåda för mejlkontakter till oss. Adress är kaak@skane.se och den öppnas regelbundet.

 

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården

Den 23-24 januari fortsätter kursen med två dagar om allergi, hudsjukdomar och miljömedicin. Avslutande delkurs fyra den 24-25 april berör restriktiva lungsjukdomar.

Läs mer ...

 

Före körkort

Den 25 januari har vi i Lund en eftermiddag för er som har lite eller ingen erfarenhet av att göra spirometrier. Det är en förberedande kurs inför Spirometrikörkortet.

Läs mer ... 

 

Spirometrikörkortet

Årets första datum för kurs i lungfunktionsmätningar blir den 13-14 februari, andra tillfället är 26-27 april.

Läs mer ... 

 

Spirometri Plus

För er som redan tagit vårt Spirometrikörkort finns en uppföljning. Det blir en halvdag med koncentration kring spirometritolkning och utredning den 6 februari.

Läs mer...

 

Om vårdriktlinjer

På Vårdgivarwebbens undersida om Vårdriktlinjer finns sidor med behandlingsstöd inom de medicinska områdena Allergi samt Andningsorgan. Det är bra sidor att hitta riktlinjer om till exempel läkemedel samt länkar på.

Läs mer på Vårdgivarwebben

Årets certifiering

Det är dags igen för vår uppföljning av alla astma, allergi, KOL-mottagningar i primärvården inför ny certifiering. Frågeformuläret med uppgifterna som vi önskar få in finns på vår hemsida. Certifieringen ingår i KAAKs uppdrag från Koncernkontoret.

Sista dag att fylla i uppgifterna är den 13 december. Inskickade svar efter detta datum hinner inte bli godkända om enheten ska bli certifierad och erhålla sin ersättning från och med januari 2018.

Till formulär för certifiering...

 

Uppdragsutbildning för vårdpersonal

Den 8 mars startar vår åttadagars utbildning "Vård av barn och vuxna med allergi, astma och annan överkänslighet".

Det är en uppdragsutbildning på 7,5 hp som är framtagen tillsammans med Lunds universitet och KAAK.

Läs mer...

 

Luftvägsregistret - LVR

För att få certifiering för mottagningar ska enheten registrera i Luftvägsregistret. Under våren kommer representanter från LVR och lär ut mer om registrets funktioner och hur du använder indikatorstatistik för att få överblick över enhetens resultat.

Det blir samma program på tre orter i Skåne. Den 23 januari i Helsingborg, 7 mars i Lund samt 23 maj i Hässleholm.

Läs mer...

 

Allergi & astmadagen

KAAKS årliga allergi och astma dag blir den 20 mars med information inför pollensäsongen.

Läs mer...

 

Fysioterapidagarna

Våra två dagar om behandling av patienter med astma och/ eller KOL ur ett fysioterapeutiskt perspektiv är mycket uppskattade. Det är femte året vi arrangerar dem nu. Kommande datum är 21-22 mars.

Läs mer...

 

Nätverksträff vårdpersonal

Det blir en nätverksträff den 17 april i Malmö samt med samma program den 18 april i Hässleholm. Dagen vänder sig till sjuksköterskor, dietister och fysioterapeuter.

Läs mer...

December 2017

KAAK


Prenumerera  Avprenumerera  

Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL
En del av Region Skåne
Lasarettsgatan 7, 221 85 Lund

www.kaak.se | Vardgivare.Skane.se