Här är du:

Nyhetsbrev - juli 2014

 

Allergikompetenscentrum

Nyhetsbrev från AllergiKompetensCentrum syd

 

Koll på Pollen 

AKCsyd har utvecklat en webbapplikation för patientgruppen med pollenallergier - Kollpapollen.nu.

Den ger aktuella pollenrapporter för Malmö, Hässleholm och Bräkne-Hoby samt möjligheten att föra dagbok över symtom kopplat till pollenhalterna.

Vi har också tagit fram en A3 affisch till väntrum, som ni kan ladda ner och skriva ut. Till PDF

www.kollpapollen.nu

 

En praktisk dag

AKCsyd erbjuder flera fortbildningar under hösten. Vi börjar den 4 september med en förberedande kurs för sjuksköterskor om lungfunktionsmätningar.

Kursen är tänkt att ge deltagarna en praktisk grund för att de senare ska kunna söka till Spirometrikörkortet.

Läs mer ... 

 

Nätverksträff

Dags igen för nätverket Astma, allergi och KOL-sjuksköterskor i Region Skåne att träffas. Det blir två tillfällen, Malmö 17 september eller i Helsingborg 9 oktober, med samma program båda dagarna.

Läs mer ... 

 

Om Luftvägsregistret

För dem som önskar en introduktion i användningen av och registrering i Luftvägsregistret anordnas en eftermiddag den 25 september. En kostnadsfri kurs för läkare, sjuksköterskor och sjukgymnaster inom primärvården.

Läs mer ..

ALLISS

Med flera intressanta föreläsare finns det anledning att se fram emot en av årets höjdpunkter - höstmötet för allergiintresserade den 24 oktober i Lund.

Tema är Psykoneuroimmunologi vid astma och allergi. Dessutom blir det ett inslag om praktisk dermatologi.

Läs mer ...

 

KOL i Skåne

Mottagningsansvariga för KOL-patienter, team inom astma, allergi och KOL, verksamhets­chefer i primärvården - ta möjligheten att gå på KOL i Skåne den 3 oktober, och medverka till ett förbättrat samarbete och omvårdnad av patienter med sjukdomen!

Läs mer ...

 

Sjukgymnast 2014

En tvådagars fortbildning för sjukgymnaster, som önskar fördjupa sina kunskaper och behandlingsstrategier med inriktning på astma och KOL, arrangeras av AKC i samarbete med primärvården den 14 oktober samt 11 november.

Läs mer ...

 

Pricktest

Även i höst har vi en pricktestutbildning. Den vänder sig till sjuksköterskor och läkare som önskar fördjupade kunskaper inom diagnostiska tester.

Mer om dagarna 19 november och 4 december kommer att finnas under Fortbildning och Kalender, på vår hemsida.

Läs mer ... 

Juli 2014

AKC syd


Prenumerera  Avprenumerera  

Allergikompetenscentrum syd
en del av Södra sjukvårdsregionen
Skånes universitetssjukhus
221 85 Lund

www.AKCsyd.se