Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Nationella riktlinjer - vård vid astma och KOL

Unpublished

Socialstyrelsen nationella riktlinjerna för vård vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) kom i november 2015. Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL (KAAK) har som uppdrag för Region Skåne att implementera dessa i vården. KAAK tillsamans med Enheten för strategisk kvalitetsutveckling kommer att arbeta fram implementeringsstöd för vårdcentraler i Hälsoval Skåne.

En utvärdering har gjorts av Socialstyrelsen 2018 av vården vid astma och KOL, med fokus på olika förbättringsområden. Läs mer...

 

Mer om nya kriterier

Med målsättningen att ge hälso- och sjukvården råd och vägledning baserade på vetenskapliga underlag gav Socialstyrelsen ut nationella riktlinjer för astma och KOL (2015). Utifrån dessa har en arbetsgrupp med representanter från ASTA, NAAKA samt Fysioterapeuterna utarbetat framtida kriterier för en godkänd astma/KOL-mottagning i primärvården.

”Med utgångspunkt i de högst prioriterade åtgärderna (prioritet 1–4) har tidsåtgång för de arbetsuppgifter som bör utföras på en astma/KOL-mottagning beräknats.” Citerat från Läkartidningen. 2018;115:EWLT

Läs mer i artikel Nya kriterier för astma/KOL-mottagningar i primärvården (PDF i nytt fönster)

 
Socialstyrelsen har rangordnat rekommendationerna för tillstånds – och åtgärdskombinationer vid vård vid astma och KOL. Tillstånds- och åtgärdslistan innehåller 133 rekommendationer. Vi har gjort två översiktliga PDF-dokument för astma och KOL med rekommendationerna 1-4  på prioriteringsskalan där 1 har högst angelägenhetsgrad. Skriv gärna ut dokumenten och använd dem som ett hjälpmedel i ditt mottagningsarbete.
 
En mer detaljerad tillstånds- och åtgärdslista finns att ladda ner från www.socialstyrelsen.se/nationella riktlinjer.
 

Mer om riktlinjerna 

På Socialstyrelsens hemsida kan ni ladda ner de nya riktlinjerna som PDF och få mer information.

Mer från Läkemedelsverket

 

Kontakt  För frågor om riktlinjerna i Region Skåne: Birgitta Jagorstrand via Birgitta.Jagorstrand@med.lu.se och Kerstin Romberg via kro@nlg.nu