Här är du:

Länkar till föreningar

Vi försöker alltid samla länkar till relevant information om astma och allergi på nätet. Här finns olika typer av föreningar, både för läkare, sjuksköterskor och patientföreningar i Sverige/Norden.

 

För professionen

www.asta.org.se

ASTA - Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen

www.barnallergisektionen.se Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och ungdomsallergologi
www.danskallergi.dk Dansk Selskab for Allergologi
www.doctorsagainsttobacco.org Läkare mot tobak

LURN - Lund Respiratory Network

www.naaka.se NAAKA - Nätverk för astma, allergi och KOL intresserade allmänläkare
www.nursesagainsttobacco.org Sjuksköterskor mot tobak
www.prevent.se Prevent - ideell förening inom arbetsmiljöområdet med Svenskt Näringsliv, LO och PTK som huvudmän

www.psychologistsagainsttobacco.org

Psykologer mot Tobak är en ideell förening
www.sffa.nu Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)
www.swenurse.se/Sektioner-och-Natverk/Sveriges-Lungsjukskoterskors-Intre... Sveriges Lungsjuksköterskors intresseförening (SLIF)
www.swenurse.se/asta Astma-Allergi-sjuksköterskeföreningen (ASTA) 

Patientföreningar

www.astmaoallergiforbundet.se Svenska Astma och Allergi Förbundet
www.celiaki.se Svenska celiakiförbundet
www.hjart-lung.se Riksförbundet HjärtLung
www.naaf.no Norska Astma- og Allergiforbundet

 

Fonder - För forskning inom allergi, astma och KOL

www.astmaoallergiforbundet.se


- Barnallergifonden
- Blomsterfonden
- Forskningsfonden

 

www.hjart-lungfonden.se Hjärt- och Lungfonden