Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Länkar

Unpublished

Vi försöker alltid samla länkar till relevant information om allergi, astma och KOL på nätet. 

För att listan idag är så omfattande har vi delat upp länkarna på följande kategorier:

  • Kliniska verktyg - Här kan personal inom vården finna dokument som kan vara bra i deras kliniska verksamhet, både för omhändertagande av barn och vuxna.
  • Föreningar – Här finns olika typer av föreningar, både för läkare, sjuksköterskor och patientföreningar i Sverige/Norden.
  • Organisationer – Det finns många organisationer runt om i världen för läkare och forskare som jobbar med astma och allergi, en lista över några av dem har vi sammanställt.
  • Webbportaler – Internet är fullt av hemsidor, en del av dem är om allergi, skapade av enskilda personer eller företag som de inom läkemedelsindustrin.
  • Inom Region Skåne och SUS - sidor för allmänheten inom arbetsmiljö, allergi, hud, ÖNH.