Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om KOL

KOL är förkortning av kroniskt obstruktiv lungsjukdom. Det är en inflammatorisk luftrörs- och lungsjukdom som utvecklas långsamt. Inflammationen försvårar luftflödet till och från lungorna. 

I Sverige beräknas mellan 500 000 och 700 000 personer vara drabbade av KOL, men många av dem vet inte om att de har KOL eftersom symtomen kommer smygande.

Fler kvinnor än män dör av KOL i Sverige. Den som har KOL kan även ha astma.  

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom - KOL 

Den vanligaste orsaken till KOL är rökning eller att personen blivit utsatta passivt för rökning. Andra orsaker kan vara exponering för luftföroreningar så som gaser vid förbränning av biobränsle, till exempel ved eller pellets. En ökad risk att utveckla KOL har personer med brist på äggviteämnet alfa-1-antitrypsin. 

Symtomen vid KOL kan skilja sig åt mellan personer. De första symtomen är oftast upp­repade och långvariga luftvägsinfektioner samt hosta med slem. Symtomen förväxlas ofta med rök­hosta, något som många rökare ser som naturligt efter flera års rökning.

I början av sjukdomen finns inga eller enbart lätta andningsbesvär. I takt med försämring av lung­funktionen upplever personen ökad andfåddhet, ökad trötthet och dålig ork vid fysisk ansträngning, träning eller till och med i vila. 

Diagnos: Vid misstanke om KOL bör hälso- och sjukvården erbjuda rökare och före detta rökare ett screeningtest. Vid undersökningen används en mini​spirometer FEV1/FEV6-mätare, även kallad COPD6-mätare, för att blåsa i. Testet tar några minuter.

Dock måste alltid en mer omfattande lung­funktions­undersökning med spirometer göras för att få en säker diagnos.

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Alf Tunsäter, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: januari 2019

 

Bild: 
bild på ordet KOL
Höger fältet: 

Behandling

Rökstopp är den viktigaste åtgärden. 

KOL kan inte botas, men tidig upptäckt och tidigt insatt behandling mildrar symtomen, bromsar sjukdomens utveckling och förebygger försämringsperioder, så kallade exacerbationer.

Det viktigaste är att ha god kunskap om sin sjukdom och en god egenvård vilket innebär att:

  • sluta röka
  • leva ett fysiskt aktivt liv
  • vaccinera mot influensa och pneumokocker och
  • ta förskrivna mediciner. 

En ökad kunskap gör att det dagliga livet fungerar bättre.