Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om nässelutslag

Hudsjukdomen urtikaria har fått sitt namn efter brän­nässlan (Urtica dioica). Det är en vanlig hud­sjukdom, cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.

Nässelutslagen, kallade kvaddlar, är bleka eller rodnade och upphöjda. De kan variera i storlek, från mindre än 1 cm till flera cm stora i diameter och ibland är de starkt kliande. Utslagen kan uppstå snabbt, ibland inom några minuter men ofta försvinner de inom 24 timmar. Nya utslag kan uppstå under loppet av flera dagar eller till och med veckor.

Urtikaria behöver inte vara en allergisk reaktion. Den inte allergiska urtikarian kan utlösas av specifika stimuli som köld, ljus, tryck, etc. 

Värme- & ansträngningsurtikaria

Symtom är ofta kliande utslag vilka brukar komma inom några minuter och utlöses av kropps­ansträngning, värme, varmbad eller av emotionell stress.

Ibland kan besvären uppkomma i samband med att man äter starkt kryddad mat eller
alkohol.

Utslagen, som kliar intensivt kan sitta på bålen, ansiktet, benen och armarna.

Allmänsymtom som yrsel, svimning, huvudvärk och buksmärtor kan förekomma.

Denna typ av urtikaria är vanligast i 20 - 30 års ålder och brukar minska med åren.

En form av värmeutlöst urtikaria som inte beror på svettning uppträder i hud som uppvärms, som till exempel handtvätt i varmt vatten
eller solvärme 38° C - 50° C. 

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne, Ada Uldahl, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: januari 2019

 

Bild: 
Simmare
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Lär dig hur mycket du kan anstränga dig.
  • Var försiktig i badhus och bastu.
  • Var försiktig med starkt kryd­dad mat och alkohol.
  • Tänk på reducera provocerande faktorer

Antihistaminer hjälper ibland.