Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om nässelutslag

Hudsjukdomen urtikaria har fått sitt namn efter brän­nässlan (Urtica dioica). Det är en vanlig hud­sjukdom, cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.

Nässelutslagen, kallade kvaddlar, är bleka eller rodnade och upphöjda. De kan variera i storlek, från mindre än 1 cm till flera cm stora i diameter och ibland är de starkt kliande. Utslagen kan uppstå snabbt, ibland inom några minuter men ofta försvinner de inom 24 timmar. Nya utslag kan uppstå under loppet av flera dagar eller till och med veckor.

Urtikaria behöver inte vara en allergisk reaktion. Den inte allergiska urtikarian kan utlösas av specifika stimuli som köld, ljus, tryck, etc. 

Tryckurtikaria

Det finns två varianter av tryckurtikaria

  • snabb tryckurtikaria
  • fördröjd tryckurtikaria.

Symtom är svullnad med utslag, som ofta är röda, kliande och smärtsamma och upp­kommer efter det att du till exempel har lutat dig mot möbler, haft benen i kors eller burit tunga saker (snabb tryckurti­karia).

Svullnaden kan också uppstå på ställen där kläder sitter åt, i handflator efter arbete, på stjärten efter sittning på hårda stolar, i fotsulor efter längre gående eller stående, på axlarna efter tryck av axelremmen samt genitalt efter samlag.

Vid snabb tryckurtikaria uppkommer svullnaden inom några minuter efter att du utsatts för tryck. Vid fördröjd tryckurtikaria uppstår en svullnad 30 minuter till 12 timmar efter det att trycket mot huden försvunnit. Fördröjd tryck­urtikaria kan åtföljas av muskel- och ledsmärta.

Diagnos ställs med hjälp av provokation med vikter som läggs på huden.

När behöver du söka vård?
Om besvären är svåra, bör du söka vård. Ibland kan andra mediciner behövas. Tryckurtikaria kan vara svårbehandlad och behöver ofta supplement av antihistaminer.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne, Ada Uldahl, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: januari 2019

 

Bild: 
Tryckurtikaria
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Undvik åtsittande kläder
  • Sitt inte med benen i kors
  • Undvik tryck, du kan till exempel använd ”gel-innersulor” i skor för att fördela trycket
  • Fördela tyngden vid arbete
  • Använd hudlotion eller hudkräm regelbundet.
  • Klådan försämras av värme, alkohol och stress och är oftast värst på natten.