Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om nässelutslag

Hudsjukdomen urtikaria har fått sitt namn efter brän­nässlan (Urtica dioica). Det är en vanlig hud­sjukdom, cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.

Nässelutslagen, kallade kvaddlar, är bleka eller rodnade och upphöjda. De kan variera i storlek, från mindre än 1 cm till flera cm stora i diameter och ibland är de starkt kliande. Utslagen kan uppstå snabbt, ibland inom några minuter men ofta försvinner de inom 24 timmar. Nya utslag kan uppstå under loppet av flera dagar eller till och med veckor.

Urtikaria behöver inte vara en allergisk reaktion. Den inte allergiska urtikarian kan utlösas av specifika stimuli som köld, ljus, tryck, etc. 

Kronisk urtikaria (nässelutslag)

Symtomen är ofta klåda och utslag. När nässelutslagen funnits under mer än 6 veckor kallas det kronisk urtikaria.

Kronisk urtikaria drabbar oftast medelålders personer. Kronisk urtikaria brukar gå över av sig själv med tiden. Många personer blir besvärsfria inom ett år, men sjukdomen kan i sällsynta fall pågå under flera år.

I de flesta fall hittar man ingen klart utlösande faktor till nässelutslagen. Kronisk urtikaria kan uppkomma efter olika infektionstillstånd och sedan fortsätta efter det att infektionen är borta. Man kan även ha en pågående infektion som håller utikarian i gång, till exempel Helicobacter pylori eller tarmparasiter.

Läkemedel kan orsaka kronisk urtikaria. De vanligaste medicinerna är penicillin, sulfapreparat och NSAID (non-steroid anti-inflammatory drugs).

En rutinmässig allergiutredning med blodprov och hudtest har sällan något värde vid denna form av nässelutslag.

När behöver du söka vård?
Om besvären är svåra, bör du söka vård. Ibland kan andra mediciner behövas, till exempel adrenalin och kortisonpreparat.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne, Ada Uldahl, legitimerad läkare, Region Skåne

Uppdaterad: januari 2019

 

Bild: 
Kronisk Urtikaria
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

Urtikaria kan bli sämre av:

  • fysikalisk påverkan; värme, köld, tryck, vibration, ljus
  • mediciner; inflammations-, värk- och febernedsättande preparat som innehåller salicylsyra och NSAID-preparat
  • konserveringsmedlet bensoe­syra (E210), som även förekommer naturligt i vissa födoämnen, framför allt i blåbär, hjortron, lingon, tranbär, och kan även finnas i frukt​yoghurt
  • stress och andra psykologiska faktorer som ibland kan ha betydelse för att utlösa eller underhålla sjukdomen.

Antihistaminer kan lindra besvären.