Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om nässelutslag

Hudsjukdomen urtikaria har fått sitt namn efter brän­nässlan (Urtica dioica). Det är en vanlig hud­sjukdom, cirka 20 % av befolkningen drabbas någon gång i livet.

Nässelutslagen, kallade kvaddlar, är bleka eller rodnade och upphöjda. De kan variera i storlek, från mindre än 1 cm till flera cm stora i diameter och ibland är de starkt kliande. Utslagen kan uppstå snabbt, ibland inom några minuter men ofta försvinner de inom 24 timmar. Nya utslag kan uppstå under loppet av flera dagar eller till och med veckor.

Urtikaria behöver inte vara en allergisk reaktion. Den inte allergiska urtikarian kan utlösas av specifika stimuli som köld, ljus, tryck, etc. 

 

Dermografism (skrivurtikaria)

Dermografism är en hudförändring som kommer efter rivning på huden, handklappning eller liknande. Även en hårdhänt torkning med handduk kan utlösa dessa besvär.

Cirka 5 % av befolkningen har denna variant av nässelutslag. Ibland kan andra sorters nässelutslag förekomma samtidigt. Dermografism är vanligast hos yngre vuxna personer.

Symtom kännetecknas av att det efter en lätt retning av huden uppstår röda eller vita svullnader eller streck. Dermografism kan ge klåda, till skillnad från snabb tryckurtikaria.

Svullnaden kommer efter 5-10 minuter. Hudförändringen försvinner snabbt, redan efter 30-60 minuter och sedan ser huden åter
normal ut.

Det är inga problem så länge huden inte rivs eller gnuggas.

Behandling med antihistamin ger ofta god verkan.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne, Ada Uldahl, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: januari 2019

 

Bild: 
Demografisk urtikaria
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Undvik hårt åtsittande kläder.
  • Den som även har torr hud eller eksem bör söka läkare för behandling.
  • I mycket svåra fall kan ljus­behandling prövas.