Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Spirometriundersökningar

Det finns många metoder för att få en uppfattning om funktionen i patientens lungor. Spirometriundersökning är det grundläggande sättet att mäta lungfunktion. Man mäter då hur mycket en patient kan blåsa ut på en sekund, för att då kunna läsa av den totala volymen på lungorna.