Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Personalinformation

Diagnostik

Om medicinering ska utsättas:

 • Ultralångverkande β2-stimulerare; 36 timmar
 • Ultra långverkande antikolinergika; 36-48 timmar
 • Långverkande β2-stimulerare; 24 timmar
 • Atrovent; 12 timmar
 • Kortverkande β2-stimulerare; 4-6 timmar
 • Inhalationssteroider och antileukotriener ska tas som vanligt.
Normala spirometrivärden utesluter inte astma. 

Vid behandlingsuppföljning bör patienten ha tagit sin basmedicinering som ordinerat, men avstått från kortverkande beta-2-stimulerare.

Reversibilitetstest spirometri – vuxna

Reversibilitetstest med antikolinergikum

Använd lämpligast den beta-2-stimulerare som patienten brukar använda. Be patienten ta med sin egen.

Utförande

1. Spirometriundersökning

2. Inhalation av beta-2-stimulerare.

Salbutamol inhalationspulver: 0,2 mg/dos, patient inhalerar 3 - 4 doser

Salbutamol inhalationsaerosol: 0,1 mg/dos, patient inhalerar 6 - 8 doser. Inhalation via spacer rekommenderas.

Formoterol: 4,5 µg/dos, patient inhalerar 4 doser, 9 µg/dos, patient inhalerar 2 doser.

(Terbutalin: 0,5 mg/dos, patient inhalerar 2-3 doser.)

3. Ny spirometriundersökning utförs 15 - 20 minuter efter inhalation.

 

Reversibilitetstest med antikolinergikum

Detta kan användas till patienter som har hög pulsfrekvens eller får uttalade besvär med tremor.

Utförande

1. Spirometriundersökning

2. Inhalation med kortverkande antikolinergikum ​160 µg. Ny spirometriundersökning utförs efter 40 minuter.

 

Tolkning av reversibilitetstest med beta-2-stimulerare/antikolinergikum

Reversibilitetstestet är positivt (kliniskt relevant) om FEV1, VC eller FVC ökar med > 12 % och > 200 ml.

Ansvariga: 

 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, astma/KOL-sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp

Uppdaterad: april 2020

 

Bild: 
Spirometri på vuxna
Höger fältet: 

Provbehandling med inhalationssteroider

Utförande

 1. Spirometriundersökning med reversibilitetstest
 2. Inhalationssteroid 800 - 1600 µg (budesonidekvivalent) dos i 6 - 8 veckor. Den högre dosen till rökare och överviktiga.
 3. Ny spirometriundersökning med reversibilitetstest.

PEF bör följas under hela eller delar av provbehandlingen.

 

Tolkning av provbehandling 

Resultatet av provbehandlingen talar för astma vid minskade symptom och om något av nedanstående kriterier uppfylls.

 • FVC och/eller FEV1 ökar med >12 % och > 200 ml. 
 • Reversibilitetstestet är positivt
 • Tidigare variabilitet försvinner vid PEF-mätning.