Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Personalinformation

Diagnostik

De flesta barn klarar av att utföra en spirometri­undersökning från fem-sex års ålder. Barnet behöver mycket stöd från den som ansvarar för undersökningen och kan behöva träna ett par gånger innan hen behärskar tekniken.

Utsättande av mediciner inför reversibilitetstest:

  • Inhalerat kortverkande beta-2-stimulerare; 4-6 timmar
  • Inhalerat långverkande beta-2-stimulerare; 24 timmar.

Vid behandlingsuppföljning bör barnet ha tagit sin basmedicinering som ordinerat, men avstått från kortverkande beta-2-stimulerare.

 

Reversibilitetstest spirometri - barn

REVERSIBILITETSTEST MED BETA-2-STIMULERARE

Använd lämpligast den beta-2-stimul­erare som patienten brukar använda.

Utförande

1. Spirometriundersökning

2. Inhalation av beta-2-stimulerare

Salbutamol inhalations aerosol:
0,1 mg/dos, patient inhalerar 4 - 8 doser. In­halation via spacer. 

Salbutamol inhalationspulver:
0,2 mg/dos, patient inhalerar 2 - 4 doser.

(Terbutalin: 0,5 mg/dos, patient inhalerar 2 - 3 doser.)

3. Ny spirometriundersökning utförs 15 - 20 minuter efter inhalation.

Tolkning av reversibilitetstest med beta-2-stimulerare

Reversibilitetstestet är positivt (kliniskt relevant) om FEV1 och/eller FVC (VC) ökar > 12 %. Vid kliniska symtom, talande för astma, kan en mindre reversibilitet accepteras.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, astma/KOL-sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp

Uppdaterad: april 2020

 

Bild: 
Spirometriundersökning på barn
Höger fältet: 

Provbehandling med inhalationssteroider

Utförande

  1. Spirometriundersökning med reversibilitetstest.
  2. Inhalationssteroid 400 - 800 µg (budesonidekvivalent) dos i 6 - 8 veckor. Dos beroende på ålder.
  3. Ny spirometriundersökning med reversibilitetstest.

Tolkning av provbehandling 

Resultatet av provbehandlingen talar för astma vid minskade symptom och om något av nedanstående kriterier uppfylls.

  • FVC och/eller FEV1 ökar med >12 %
  • Reversibilitetstestet är positivt
  • Tidigare variabilitet försvinner vid PEF-mätning.