Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Inför provokationen

 • Patienten ska vara symtomfri.
 • Lungfunktionen ska ligga på patientens normala nivå.

Lungorna bör auskulteras före och efter ansträngning, både hos barn och vuxna.

Ansträngningsprovokation – spirometri

 

Läkemedelsanvändning

Patienten ska fortsätta ta inhalations­steroider i ordinerad dos.

Vissa läkemedel måste sättas ut inför ett provokationstest, se nedan.

 • Inhalerade kortverkande beta-2-stimulerare ska inte användas 8 timmar före undersökningen.
 • Långverkande beta-2-stimulerare ska inte användas 24 timmar före under­sökningen.
 • Ultralångverkande beta-2-stimulerare ska inte användas 48 timmar före undersökningen.
 • Kortverkande antikolinergikum ska inte användas 12 timmar för undersökningen.
 • Kombinationsläkemedel (lång­verkande beta-2-stimulerare och steroid) ska inte användas 24 timmar före under​sökningen.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, legitimerade läkare, Näsets läkargrupp, Höllviken

Uppdaterad: mars 2019

 

Bild: 
ansträngningsband
Höger fältet: 

Genomförande

 • Spirometriundersökningen görs före ansträngningen.
 • Löpning ger bästa provoka­tionen. Om inte löpband finns används ergometercykel.
 • Ansträngningen ska pågå 6 - 8 minuter och patienten bör uppnå minst 90 % av sin maxpuls  0,90 x (220 – ålder i år) inom två minuter. Använd pulsmätare.
 • Efter ansträngningsprovokationen görs mätning av forcerad vitalkapacitet: 2, 5, 10, 15 och 20 minuter efter ansträngningen eller tills att lägsta värdet uppnåtts.
 • Luftrörsvidgande läkemedel är lämpligt att ge efter provokationstestet för att fånga eventuell reversibilitet. Ny spirometri görs efter 15-20 minuter.

Tolkning

En sänkning av FEV1 ≥12 % är kliniskt relevant och stöder astmadiagnosen.