Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Pollenprognoser

Lär dig mer om hur pollenhalter uppmäts och var du kan vända dig för mer information.

 

Broschyr Har du koll på pollenprognoser

Halterna av pollen i luften mäts med pollenfällor vid 19 mätstationer runt om i Sverige. Inom Södra sjukvårdsområdet finns det mätstationer i Malmö, Hässleholm, Kristianstad och i Bräkne-Hoby. Mätstationen i Malmö drivs i regi av Göteborgs universitet i samarbete med Skånes universitetssjukhus med medel från Region Skåne. 

KAAK har tagit fram information till invånare i Skåne om pollenprognoser. "Har du koll på pollenprognosen?

Den går att skriva ut på A4 papper och vikas till broschyr i A5 format. Tips: Vid utskrift välja ”Skriv ut på båda sidorna av pappret” med valet  ”Vänd längs kortsida”

 

Att mäta pollen

I pollenfällor sugs luft in och pollenpartiklarna fångas upp av en klibbig tejp. Varje dygn räknas antalet olika sporer och pollen som fastnat i fällan för att få fram ett dygnsmedelvärde. Med hjälp av dessa uppgifter gör biologer dagliga pollenprognoser för de olika orterna. Institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet räknar och ger pollenprognoser från fällor i södra Sverige.

Halterna av olika sorters pollen kan variera stort mellan olika orter beroende på var i landet de är belägna och hur vädret är. Pollenrapporten från Malmö är främst representativa för sydvästra Skånes jordbrukslandskap. För den nordöstra delen av landskapet kan man se rapporterna från Bräkne-Hoby i Blekinge. 

Läs mer om pollenfällor i Malmö i Sydsvenska Dagbladet:  23 april 2014 (äldre artikel från 2007)

Nyttan med mätningar

De dagliga pollenprognoserna är ett viktigt hjälpmedel för landets cirka två miljoner pollenallergiker. Med hjälp av rapporterna kan de justeras sin medicinering, undvika kraftig fysiskt ansträngning utomhus eller att inte hänga ut tvätt för torkning.

För vårdgivare och för de som bedriver allergenspecifik immunterapi (AIT) är pollenmätning viktig då de kan justera underhållsdosen efter aktuella nivåer. Det är även bra vid forskningsprojekt där pollennivån har betydelse.

Länkar till pollenprognoser

Övriga länkar