Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Information till patient

Var femte svensk lider av doftöverkänslighet, så kallad sensorisk hyperreaktivitet, SHR. Det är vanligare hos vuxna och förekommer oftare hos kvinnor än hos män.

Sensorisk hyperreaktivitet kan lätt förväxlas med astma och allergisk reaktion då symtomen är snarlika, men orsakerna är inte desamma.

Varför vissa personer utvecklar doftöverkänslighet är oklart men forskning pågår. Det finns en viss ärftlig faktor.

Doftöverkänslighet

De vanligaste symtomen är rinnande ögon, luftrörsbesvär som hosta, slembildning, snuva och andnöd. Vissa personer kan få andra symtom som huvudvärk, illamående, yrsel, trötthet, svettningar och koncentrationssvårigheter. Symtomen är olika från person till person.

Behandling: Det finns ingen effektiv medicinsk behandling. Om du är överkänslig handlar det mest om att du bör undvika de produkter och miljöer som utlöser symtomen.

Fysioterapeutisk behandling såsom avslappning, andningstekniker eller slemeliminerande tekniker har visats ha symtomlindrande effekt på doftöverkänslighet.

När behöver du söka vård?

Vid misstanke om doftöverkänslighet och om besvären påverkar vardagen, bör du kontakta din vårdcentral.

Det är viktigt att utreda dina besvär så att du får rätt diagnos och behandling. Mediciner mot astma och allergi har oftast ingen eller liten effekt vid doftöverkänslighet.

Det kan bli aktuellt med remiss till specialistmottagning. Företagshälsovården kan hjälpa dig om symtomen är relaterade till din arbetsplats.

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Alf Tunsäter, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: september 2018

 

Bild: 
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Vid doftöverkänslighet är nerverna i luftvägarnas slemhinna extra känsliga och överreagerar på mycket små mängder av ämnen som andas in.
  • Dofter och kemiska ämnen som kan ge obehag är parfymer, doftljus, tvättmedel, cigarettrök eller luftföroreningar
  • Även kall luft och fysisk aktivitet kan ge symtom.
  • Doftöverkänslighet kan även förekomma hos personer som har allergi och astma.