Här är du:

FEV1/FEV6mätare - copd-6 mätare 

Enligt Socialstyrelsens rekommendation bör hälso- och sjukvården erbjuda FEV1/FEV6 mätning som inledande obstruktivitetsutredning till personer med misstänkt KOL och som röker eller har rökt (prioritet 2).

FEV1/FEV6-mätning (forcerad exspiratorisk volym under 1 sekund respektive 6 sekunder) är enkel att genomföra, men mätningen ska vara vägledande för fortsatt undersökning eller åtgärd.

Mätmetoden används enbart i screeningsyfte och inte som diagnostisk metod. 

Mätning av lungfunktionen med spirometri är en förutsättning för diagnos och för fortsatt korrekt omhändertagande vid KOL. 

 

FEV1/FEV6 mätning

Minispirometern tar hänsyn till ålder, kön och längd innan den gör uträkning. 

Det är viktigt att den användas tillsammans med engångs bakteriefilter till exempel det blå. Den behöver 2 st AAA, 1.5v batterier.

 

Så här används copd-6 mätaren

 1. Slå på mätaren 
 2. Ange personens ålder med piltangenterna Upp eller Ned. Bekräfta med Enter-knappen.
 3. Ange längd genom Upp eller Ned. Bekräfta med Enter-knappen.
 4. Ange kön - tryck upp eller ner med piltangenterna och bekräfta med Enter-knappen.

Testet 

 1. Sätt i ett engångsfiltermunstycke; till exempel det blå munstycket. Ej papprullar! 
 2. Sitt rak i ryggen med lätt lyft haka.
 3. Se till att utblåsningshålet på copd-6 mätarens baksida hålls fri.
 4. Andas in maximalt.
 5. Håll andan tills du fått in munstycket innanför tänderna och slutit väl om med läpparna.
 6. Blås sedan ut så hårt du kan under 6 sekunder – tills två pipljud hörs.
 7. Blås sammanlagt tre godkända blås. 

 

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Ulrika Berg, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Benita Björk, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Uppdaterad: december 2018

 

Bild: 
Bild på copd6-mätare
Höger fältet: 

För att se testresultat

Tryck Enter-knappen för att visa bästa värde 

Tryck Upp eller Ned så presenteras FEV1/FEV6 – kvoten, FEV1, FEV6 och lungåldern.

Vid stora variationer på utblåsen bör testet göras om.

 

Kvot FEV1/FEV6: 0.73 eller lägre och/eller FEV< 80 % 

Spirometri 

Rengöring 

Torka av mätarens fram och baksida med ytdesinfektionsmedel efter varje patient. Var särskilt noggrann i hålet där munstycket suttit. 

 

Mer information 

Instruktionsfilm från Kunskapsstöd inom Astma och KOL, SKL se länk:

https://skl.se/halsasjukvard/
astmavardkolvard.4217.html