Här är du:

Allmänt om spirometri

Spirometri är en metod för att bedöma hur lungorna fungerar. Vid spirometriundersökningen mäts lungornas ventilationsförmåga, det vill säga den luft som du andas ut och in.

När gör man spirometri?

  • vid misstanke om förändringar i luftvägar och/eller lungor
  • för att följa förändring av lungfunktionen vid olika sjukdomar
  • för att följa effekten av behandling.

Spirometri - lungfunktionsmätning

Hur går en spirometri till?

Vid spirometri andas du ut genom munnen via ett munstycke. Munstycket är kopplat till en spirometer, där den utandade luftens volym och flöde mäts.

Det är bra om du kan sitta och vila en stund innan spirometrin påbörjas. Spirometri görs sittande. För hårt åtsittande kläder kan göra det svårt att blåsa maximalt.

Spirometriundersökningen innebär en viss ansträngning. Om du brukar ha problem med att hålla urinen, är det bra att använda någon form av skydd (inkontinenshjälpmedel).

Mediciner

Du ska inte använda dina inhalationer, som du tar vid behov, minst 8 timmar före undersökningen.

Om syftet med spirometriundersökningen är att utvärdera effekten av din behandling ska du använda dina mediciner enligt den ordination som du fått.

Om du har frågor kring medicinerna, ta kontakt med din vårdcentral.

Ansvariga: 

 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Kerstin Romberg, legitimerad läkare, Näsets Läkargrupp

Uppdaterad: oktober 2018

 

Bild: 
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Fyra timmar innan undersök­ningen ska göras är det viktigt att du inte dricker kaffe, te, Coca-cola eller energidryck som innehåller koffein.
  • Kraftig fysisk ansträngning ska undvikas fyra timmar före undersökningen.
  • Det är viktigt att inte ha för hårt sittande kläder.
  • Rökning 
    Rökare ska vara rökfri fyra timmar före undersökningen.