Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om astma hos barn

Astma är en sjukdom i lungorna. Lungorna består av små luftrör som leder luften in i luftblåsorna där blodet tar upp syret från luften.

Vid astma är slemhinnan i luftrören svullen och irriterad (inflammation). Detta leder till att musklerna runt luftrören drar ihop sig.

Svullnaden och muskelsammandragningen gör att det blir trångt för luften att ta sig fram. Då kan barnet få symtom som andfåddhet, andningsbesvär, snabbandning, pipande och väsande andning. Ofta får barn besvär när de har förkylningar.

Astmabehandling hos små barn

Det finns två typer av behandling, dels luftrörs­vidgande, dels inflammations­hämmande.

Luftrörsvidgande medicin (Airomir, Ventoline) är snabbverkande och vidgar luftrören. Du kan ge ditt barn upp till 4 doser vid akuta besvär, som kan upprepas efter 10-15 minuter om inte tillräcklig effekt uppnås. Medicinen har inga
allvarliga biverkningar, men om du ger många doser kan barnet blir lite skakigt och kanske också lite uppstressat. Luftrörs­vidgande medicin har ingen effekt på själva svullnaden i luftvägarna, utan den måste behandlas med inflammationshämmande medicin.

Inflammationshämmande medicin (Flutikason, Montelukast pulver) tar bort inflamma­tionen i luftvägarna och därmed svullnaden. Den förhindrar dessutom att ny inflammation uppstår och har därför en förebyggande effekt. Eftersom barn ofta får besvär i samband med förkylning brukar de behandlas under en period av cirka 10-14 dagar i samband med förkylningen.

  • Vid ofta återkommande besvär (mer än en gång per månad) kan Flutide användas som förebyggande medicin för att undvika andningsbesvär.
  • Har barnet sedan tidigare förebyggande medicin, kan du ibland behöva höja dosen i samband med ny förkylning. 
Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Hampus Kiotseridis, legitimerad läkare, Barnläkargruppen Sparta, Lund 

Uppdaterad: mars 2019

 

Bild: 
Bild på luftrör vid astma med svullnad och muskelsammandragning
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Astmabehandling hos små barn ska alltid ges i behållare (spacer) eftersom de annars inte får ner medicinen i sina lungor.
  • Inflammationshämmande medicin ges för att ta bort svullnad och irritation i luftvägarna. Medicinen har ingen ”akut” effekt, utan effekten kan förväntas först efter några dagars regelbunden medicinering. Se till att du alltid har en skriftlig behandlingsplan att följa.
  • Vid akuta besvär ger du barnet luftrörsvidgande medicin med 4 puffar som kan upprepas efter 10 - 15 minuter. Blir besvären värre trots upprepade doser ska du ta kontakt med sjukvården.

Vid snabbt uppkomna svårigheter att andas sök någon av sjukhusens akutmottagningar eller ring 112.