Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Fakta om Astma

Astma är en kronisk inflammation i de små luftvägarna och leder till återkommande episoder med andningssvårigheter och ibland hosta på grund av att luftvägarna drar ihop sig. Astma drabbar omkring en tiondel av den svenska befolkningen och har ofta en allergisk bakgrund, särskilt i yngre åldrar.