Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om mögel

Cladosporium är arter av mögelsvampar som tillhör gruppen Deuteromycetes. Många av dessa svampar är viktiga nedbrytare i naturens kretslopp. Andra är parasiter eller sjukdoms­alstrande på växter, djur och människor.

Mögellukt är obehagligt och kan vara en källa till problem, men det är ingen allergisk
reaktion

Mögelallergi

Mögel innehåller flera ämnen som efter upprepade kontakter redan i små doser kan ge upphov till allergiska reaktioner. Personer med mögelallergi kan reagera snabbt med symtom när de kommer in i en lokal där det finns mögel.

 

Symtom vid mögelallergi:

  • svullnad, klåda och irritation i näsa/hals
  • irritation i ögonen
  • andningsbesvär
  • hudbesvär i form av rodnad och klåda
  • trötthet
  • huvudvärk.  

En överkänslighet i luftvägarna på grund av mögel kan kvarstå en längre tid efter det att exponeringen upphört.

Allergi mot mögel är ovanligt, men när allergin en gång utvecklats kvarstår överkänsligheten i regel flera år eller hela livet. Personer med mögelallergi har ofta allergi mot andra ämnen och det kan vara svårt att avgöra vad som orsakar besvären.

Vid misstanke på mögelallergi bör du omgående reda ut om denna kan ha uppkommit i hemmet, på arbetsplatsen eller på förskolan/ skolan.

Ansvariga: 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Alf Tunsäter, docent, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: juli 2019

 

Bild: 
Mögelodling
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på !

Mögelsvampen bildar olivgröna till brunaktiga kolonier. De brukar finnas:

  • på fönsterramar i samband med kondensfuktighet
  • i fuktiga badrum
  • i fuktigt material, som gammalt tidningspapper, blomkrukor med mera
  • i fuktskadade hus.  

Lämna inte fuktiga utrymmen och material utan åtgärd. Eventuella mögelangrepp ska alltid åtgärdas.

En korrekt ventilation är grunden för en bra inomhusmiljö.