Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Allmänt om kvalster

Kvalster tillhör spindelsläktet och är mikro­skopiskt små, omkring 0,1 - 0,3 mm. Det finns två grupper av kvalster som förekommer inomhus, husdammskvalster och förrådskvalster.

Dessa behöver fukt, värme och mörker för att överleva och föröka sig. I mycket kalla eller torra miljöer dör de. Sängkvalster är den vanligaste orsaken till kvalsterallergi. Sängen är därför en optimal livsmiljö.

Det är enzym från kvalstrets matsmältning som utlöser allergiska symtom hos en "damm"- och kvalsterallergiker. Enzymet finns i kvalstrens avföring.

Kvalsterallergi

Symtom vid kvalsterallergi

  • nysningar och/eller nästäppa
  • rinnande näsa och ögon
  • försämring av atopisk dermatit (eksem)
  • luftvägsbesvär.

Vad du kan göra själv

De viktigaste åtgärderna vid en sängkvalster​allergi är att skydda eller tvätta madrass, täcke och kudde i 60 grader. Bädda inte in kvalster i sängen, utan vik undan täcken så att fukt från svett kan avdunsta innan du bäddar. Redan vid temperatur lägre än 20°C minskar kvalstrens överlevnad drastiskt. Vädra sängkläderna, men inte under pollensäsongen om du är pollenallergiker.

Håll luftfuktigheten i bostaden under 45 procent med hjälp av god ventilation.

Känner du av allergiska besvär så kan du prova att behandla dig själv med receptfria allergimediciner i några veckor. Blir du inte bättre bör du sedan uppsöka läkare. Om du har allergimedicin använd denna enligt ordination. Dels mår du bättre, dels minskar du risken för att utveckla besvär i luftvägarna.

När behöver du söka vård?

Om inte förebyggande åtgärder och receptfria allergimediciner hjälper vid dina besvär bör du söka vård.

Ansvariga: 

 

Redaktör och granskare 

Ansvarig redaktör: Birgitta Jagorstrand, legitimerad sjuksköterska, Region Skåne 

Granskare: Alf Tunsäter, legitimerad läkare, Region Skåne 

Uppdaterad: juli 2019

 

Bild: 
Bäddad säng
Höger fältet: 

Vad du ska tänka på!

  • Se till att du har bra ventilation i bostaden, öppna ventiler, förbättra eventuellt med fönsterventiler, rengör ventilationsdon, bland annat spisfilter.
  • Kontrollera luftfuktigheten i bostaden. Om det är kondens på fönstren är luftfuktigheten för hög. Sänk luftfuktigheten inomhus vintertid.
  • Åtgärda fuktskador.
  • Tvätt och torkning av tvätt inomhus bör undvikas om ventilationen är dålig.
  • Sänk temperaturen i sovrummet. Undvik heltäckningsmattor i sovrummet.
  • Du kan prova kvalsterskydd till madrass och kudde. Tvätta sängkläderna i minst 60 grader.