Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Korsreaktioner

En person som är allergisk mot ett ämne kan även reagera mot andra ämnen oavsett släktskap, detta kallas korsreaktioner.

Orsaken är att olika allergen kan vara besläktade, de tillhör då samma grupp inom växt- eller djurriket och har därför liknande struktur. Proteinet i allergenen liknar varandra och immunförsvaret kan därför inte skilja på dessa. Allergiska personer reagerar då vid kontakt med det som har liknande struktur.