Här är du:

Kunskapsbanken

Bild på dator med allergikunskap

Vi har samlat kunskap inom allergi och astma i vår Kunskapsbank för vårdpersonal och andra intresserade som vill hitta relevant och aktuell information inom området.

Kunskapsbanken är framtagen i samverkan mellan personal inom specialistsjukvård och primärvård. Materialet grundar sig på samlad kunskap från en arbetsgrupp, bestående av en redaktion, referensgrupp av legitimerad personal och litteraturreferenser.


Redaktionen ansvarar för uppdatering och sammanställning av material baserat på erfarenhet, studier av vetenskaplig litteratur samt inkomna textförslag. Referensgruppens roll är att granska texterna före publicering på webbsidan.


Följande personer ingår i arbetsgruppen:

Leif Bjermer – professor Lung- och allergologi, Lunds universitet
Birgitta Jagorstrand - astma, allergi och KOL sjuksköterska, Region Skåne
Marianne Person - kommunikatör, Region Skåne
Kerstin Romberg - specialist i allmänmedicin, Näsets Läkargrupp
Alf Tunsäter - docent, Skånes universitetssjukhus
Hampus Kiotseridis - allergispecialist för barn, Lunds Barnläkarmottagning
Ulrika Berg - astma, allergi och KOL sjuksköterska, Region Skåne