Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Högskolan Kristianstad

Vi på Kunskapscentrum Allergi, Astma, KOL samarbetar med universitet och högskolor för kompetensutveckling inom vård och omsorg. För Högskolan Kristianstads uppdragsutbildning föreläser KAAK inom spirometrikompetens för sjuksköterskor.   

 

Tidigare kurser

"Vård vid allergi, astma och kroniskt obstruktiva sjukdomar", 15 hp, januari 2019. Kursinbjudan OM813U (PDF)

Länk till HKR kurs 2018 och anmälningssida uppdragsutbildningar för vård, omsorg och socialt arbete. (Länk hkr.se)