Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Nationellt Spirometrikörkort

Unpublished

Bild på körkortUtbildning är framtagen av Hans Hedenström vid Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, i samarbete med NAAKA (Nätverket för Astma-,  Allergi- och KOL intresserade Allmänläkare) samt ASTA (Astma- och allergisjuksköterskeföreningen).

Syfte

Syfte med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patientinformation till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två utbildningsdagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma/KOL och spirometri samt att sjuksköterskor bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. För läkarprofessionen innebär kursen ett "körkort i tolkning" och alla deltagarna får genomgå en spirometriundersökning (att själva blåsa).

Mål

Kunskap och förståelse

  • om andningsfysiologi samt diagnostik vid obstruktiva lungsjukdomar
  • om hur olika typer av mätutrustning fungerar (Spirotrac och Welch-Allyn)
  • om olika referensvärden och hur de används
  • om möjliga felkällor, funktionskontroll och kalibrering
  • om basala hygienrutiner 
  • om undersökningens genomförande och dokumentation

Färdigheter

  • att självständigt kunna utföra lungfunktionsmätningar/ spirometri och dokumentera resultatet
  • att kunna ge patienten relevant information inför undersökningen

Förhållningssätt

  • att kunna värdera resultatet av undersökningen och reflektera över betydelsen

Målgrupp

Kursen vänder sig till samtliga i astma/allergi/KOL-teamet. Rätt utförda spirometriundersökningar, som är en förutsättning för korrekt KOL-diagnos, kräver personal med dokumenterad utbildning. Det är därför viktigt att mottagningens ansvariga specialist i allmänmedicin har kunskap i att tolka och bedöma spirometriundersökningar. Det ska därför vara både en läkare och sjuksköterska på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Ytterligare legitimerad personal i teamet som fysioterapeut kan ta ett Spirometrikörkort. För undersköterskor finns en kurs med tonvikten på teknisk kompetens med start hösten 2019.

Intyget

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt individuella Spirometrikörkort. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Eventuellt avslutas kursen med ett kunskapstest. Kursen ingår i certifieringen av Region Skånes astma-, allergi- & KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

Anmälan

 UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL