Här är du:

Nationellt Spirometrikörkort

Bild på körkortUtbildning är framtagen av Hans Hedenström vid Klinisk fysiologi, Akademiska sjukhuset i Uppsala, i samarbete med NAAKA (Nätverket för Astma-,  Allergi- och KOL intresserade Allmänläkare) samt ASTA (Astma- och allergisjuksköterskeföreningen).

Syfte

Syfte med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patientinformation till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två utbildningsdagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma/KOL och spirometri samt att sjuksköterskor bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. För läkarprofessionen innebär kursen ett "körkort i tolkning" och alla deltagarna får genomgå en spirometriundersökning (att själva blåsa).

Mål

Kunskap och förståelse

 • om andningsfysiologi samt diagnostik vid obstruktiva lungsjukdomar
 • om hur olika typer av mätutrustning fungerar (Spirotrac och Welch-Allyn)
 • om olika referensvärden och hur de används
 • om möjliga felkällor, funktionskontroll och kalibrering
 • om basala hygienrutiner 
 • om undersökningens genomförande och dokumentation

Färdigheter

 • att självständigt kunna utföra lungfunktionsmätningar/ spirometri och dokumentera resultatet
 • att kunna ge patienten relevant information inför undersökningen

Förhållningssätt

 • att kunna värdera resultatet av undersökningen och reflektera över betydelsen

Målgrupp

Kursen vänder sig till samtliga i astma/allergi/KOL-teamet. Rätt utförda spirometriundersökningar, som är en förutsättning för korrekt KOL-diagnos, kräver personal med dokumenterad utbildning. Det är därför viktigt att mottagningens ansvariga specialist i allmänmedicin har kunskap i att tolka och bedöma spirometriundersökningar. Det ska därför vara både en läkare och sjuksköterska på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Ytterligare legitimerad personal i teamet som fysioterapeut kan ta ett Spirometrikörkort. För undersköterskor finns en kurs med tonvikten på teknisk kompetens med start hösten 2019.

Intyget

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt individuella Spirometrikörkort. Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Eventuellt avslutas kursen med ett kunskapstest. Kursen ingår i certifieringen av Region Skånes astma-, allergi- & KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

Anmälan

 UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL

 

Spirometri Tolkning - Uppföljning av körkort

 

Diplom

Efter ett tag kan de vara dags för ett uppföljningsseminarium för dem som redan har ett Spirometrikörkort. Under en halvdag ges möjlighet att fördjupa sina kunskaper och att ställa frågor. Kravet är att deltagaren tidigare har gått tvådagarskursen för själva "körkortet", men hela teamet behöver inte gå gemensamt på uppföljningen.

Syftet med halvdagsseminariet är att ge fördjupad kunskap inom spirometritolkning.

KursansvarigaKerstin Romberg

 

 

Spirometri Introduktion - Förberedande kurs om spirometriEn praktisk dga

En kurs för dem som behöver en grund innan de kan ta ett ”Spirometrikörkort”. Syfte med en föreberedande kurs inom lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande förkunskaper inom spirometri för att kunna komma igång med egna spirometriundersökningar. Eftermiddagen ger en praktisk grund för att senare söka till kursen Spirometrikörkort.

Målsättning med kursen:

 • Att kunna hantera en spirometer med inställningar och kalibrering
 • att förstå en spirometrikurva
 • praktiskt genomförande av spirometri.

Målgrupp är de som ska arbeta eller arbetar med spirometri och har lite eller inga förkunskaper. Kursen är en bra förberedelse till Spirometrikörkoret som håller en hög nivå och ett snabbt tempo.

Kursansvarig Ulrika Berg

 

Spirometriteknik för undersköterskor

- kurs med start hösten 2019

En kurs för undersköterskor som är en del av ett astma/KOL-team. Syftet med kursen är att ge tekniskt kompetens att utföra korrekta undersökningar och stötta astma/KOL-teamet i deras arbete. Kursen är specifikt anpassad föryrkeskategorin.

Målgrupp är undersköterskor som ska arbeta eller arbetar med spirometri. Tonvikten ligger på det praktiska och är ett bra komplement till Spirometri Introduktion, som fokuserar på det teoretiska.

Kursansvarig Ulrika Berg

 

UTBILDNINGSKALENDER FILTRERAD PÅ KURSER INOM ALLERGI, ASTMA, KOL