Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Utbildning i nya PMO-mallen - Malmö och Lund

 

 

Utbildningstillfällena är genomförda.

PMO-mallen är framtagen i ett samarbete mellan representanter från KAAK, PMO och Luftvägsregistret där grundtanken är att underlätta för astma/KOL-sköterskornas dagliga arbete.


Mallen:

  • följer Socialstyrelsens riktlinjer
  • är uppbyggd som LVR-mallen
  • ligger till grund för framtida överföringen
  • ska underlätta att uppmärksamma symtom.

Mallen ska vara ett stöd i arbetet gällande diagnos, patientens mående och läkemedelsförändringar och är i form av en checklista med förvalda alternativ för att underlätta dokumentationen. Det finns även möjlighet att komplettera med egna kommentarer.

 

För att alla astma/KOL-sköterskor i Region Skåne ska fylla i PMO-mallen på samma sätt går Ulrika Berg och Benita Björk under utbildningstillfällena igenom mallen, hur den ska fyllas i och förklarar bakgrundstankarna till uppbyggnaden.

 

Malmö - 6 september 2018 - Kursen är avslutad!

Tillfälle 1: 08.00 - 09.45
Tillfälle 2: 10.15 - 12.00
Tillfälle 3: 13.00 - 14.45
Tillfälle 4: 15.15 - 17.00

Plats: Bokhörnan -  Jan Waldenströms gata 5, Skånes universitetssjukhus i Malmö. 
Hitta till Bokhörnan! Obs! Vi har bytt till en lite mindre lokal, Bokhörnan, precis brevid Lilla Aulan på SUS Malmö.

 

Lund - 6 september 2018  - Kursen är avslutad!

Tillfälle 1: 08.00 - 09.45
Tillfälle 2: 10.15 - 12.00
Tillfälle 3: 13.00 - 14.45
Tillfälle 4: 15.15 - 17.00

Plats: KAAKs konferensrum - Lasarettsgatan 7 - vån 1, Skånes universitetssjukhus i Lund. 
Hitta till KAAK!

Obs! Tänk på att det är mycket ombyggnad på båda sjukhusområdena i Lund och Malmö. Åk därför kollektivt om möjligheten finns!

 

Avgift: Utbildningstillfällena är avgiftsfria!

Syftet med utbildningen är att ge information om och förtydliga den nya mallen för allergi, astma och KOL i journalsystemet PMO, som är beräknad att komma hösten 2018.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det innan den 3 september 2018. 

Kontakt vid frågor om kursupplägg och PMO-mallen är Benita Björk, benita.bjork@skane.se. För övrig information och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se. Avanmälan kan även göras på kaak@skane.se.

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR