Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Utbildning i nya PMO-mallen - Helsingborg och Hässleholm

 

 

Utbildingstillfällena är genomförda.

PMO-mallen är framtagen i ett samarbete mellan representanter av KAAK, PMO och Luftvägsregistret är grundtanken är att underlätta för astma/KOL-sköterskornas dagliga arbete.

 
Mallen:

  • följer Socialstyrelsens riktlinjer
  • är uppbyggd som LVR-mallen
  • ligger till grund för framtida överföringen
  • ska underlätta att uppmärksamma symtom.

Mallen ska vara ett stöd i arbetet gällande diagnos, patientens mående och läkemedelsförändringar och är i form av en checklista med förvalda alternativ för att underlätta dokumentationen. Det finns även möjlighet att komplettera med egna kommentarer.

 

För att alla astma/KOL-sköterskor i Region Skåne ska fylla i PMO-mallen på samma sätt går Ulrika Berg och Benita Björk under utbildningstillfällena igenom mallen, hur den ska fyllas i och förklarar bakgrundstankarna till uppbyggnaden.

 

Helsingborg - 27 september 2018

Tillfälle 1: 08.00 - 09.45
Tillfälle 2: 10.15 - 12.00
Tillfälle 3: 13.00 - 14.45
Tillfälle 4: 15.15 - 17.00

Plats: Apollo konferensrum, plan 4 - Olympiahuset, Charlotte Yhlens gatan 5 på Helsingborgs sjukhusområde.
Hitta till Olympiahuset!

 

Hässleholm - 27 september 2018

Tillfälle 1: 08.00 - 09.45
Tillfälle 2: 10.15 - 12.00
Tillfälle 3: 13.00 - 14.45
Tillfälle 4: 15.15 - 17.00

Plats: Gässlingen, konferensrum bredvid matsalen - Hässleholms sjukhus huvudbyggnad, Esplanadgatan 19 i Hässleholm. 
Hitta till Gässlingen!

 

Helsingborg - 28 augusti Inställt. Ersatt av 27/9
Hässleholm - 28 augusti Inställt. Ersatt av 27/9

Observera att samtliga tillfällen den 28 augusti har blivit inställda på grund utav ytterligare korrigeringar behövs göras i PMO-mallen i slutet av augusti.

 

Avgift: Utbildningstillfällena är avgiftsfria!

Syftet med utbildningen är att ge information om och förtydliga den nya mallen för allergi, astma och KOL i journalsystemet PMO, som är beräknad att komma hösten 2018.

Anmälan görs genom att fylla i formuläret nedan och skicka in det innan den 24 september 2018. 

Kontakt vid frågor om kursupplägg och PMO-mallen är Benita Björk, benita.bjork@skane.se. För övrig information och avanmälan kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se. Avanmälan kan även göras på kaak@skane.se.

 

ANMÄLNINGSFORMULÄR