Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

PMO-mall utbildning

Unpublished

 

PMO-mallen är framtagen i ett samarbete mellan representanter från KAAK och PMO där grundtanken är att underlätta för astma/KOL-sköterskornas dagliga arbete.

 

Syftet med informationstillfället är att gå igenom och tydliggöra den nya allergi, astma och KOL-mallen i journalsystemet PMO som införs hösten 2018. 

 

Mallen:

  • Ska underlätta dokumentationen
  • Ska ses som ett stöd i samtalet med patienten
  • Följer Socialstyrelsens nationella riktlinjer
  • Ligger till grund för framtida automatisk överföring

 

Avgift: Samtliga tillfällen är avgiftsfria.

Kontakt vid frågor om kursupplägg och PMO-mallen är Benita Björk, benita.bjork@skane.se, 0725-99 90 61. För övrig information kontakta Sissela Silvmarker, sissela.silvmarker@skane.se, tel: 046-17 56 09.

 

Just nu har vi inga utbildningstillfällen. Kontakta oss på kaak@skane.se vid intresse.