Här är du:

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 2018-2019

Unpublished

Gul kurva

Detta är vår fortbildning som riktar sig till ansvariga läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar och till ST-läkare. Fortbildningen kommer att arrangeras vid fyra tillfällen uppdelad i tvådagarspass, vilket blir totalt åtta kursdagar.

Kursen är avslutad och börjar igen i september

 

Du kan välja att gå på alla fyra kurstillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom delkurserna återkommer. Vid närvaro på samtliga delkurser utfärdas ett intyg.

Varje delkurs tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter och patientfall diskuteras.

Plats: Lasarettsgatan 7 på sjukhusområdet i Lund, Skånes universitetssjukhus.

Tid: 8.30 till 16.15 samtliga dagar.

 

Hösten 2019

24-25 september: diagnos, utredning och behandling av KOL-patienter

12-13 november: diagnos, utredning och behandling vid astma och allergisk rinokonjunktivit hos barn och vuxna

 

Våren 2020

Januari: födoämnes- och läkemedelsallergier, hudsjukdomar, anafylaxi och miljö/yrkesmedicin 

April: ett uppsamlingsheat med bland annat restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner inklusive TBC och specifik immunterapi.

Anmälningsinformation

Avgift för kursdeltagare inom Region Skåne är 2 200 kr per delkurs och totalt för åtta kursdagar blir det 8 800 kr. För deltagare utanför Region Skåne 2 600 kr per delkurs, totalt 10 400 kr för 8 ggr, moms tillkommer. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Anmäla er senast en vecka före kursstart. Anmälan till ett tvådagars tema kan du göra genom att fylla i nedan formulär och klicka i önskat datum en vecka före kursstart. En bekräftelse på att ni fått plats kommer senare.

Arrangör Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, och Leif Bjermer, professor, Lung- och allergisektionen, SUS.

 

Information och frågor om anmälan kontakta marianne.n.persson@skane.se.

För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu och Ulrika.Berg@skane.se eller telefon 046-175276.

 

Välkomna!

Kerstin Romberg

Anmälningsformulär

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter

Ett ID-nummer inom Region Skåne.
Ange ett direktnummer om vi behöver nå dig vid ev. kursändringar.
FAKTURERINGSADRESS
Fakturaadressen brukar vara en annan än er besöksadress. Fråga er verksamhetschef om ni är osäkra.
RS-id eller namn till er attesterare.
Om SUS, ange ert Ansvar ex. 12345.
För privata vårdgivare önskar vi ert org. nr.
Din bekräftelse på anmälan
Har du inte fått en bekräftelse via mejl inom 30 minuter så har anmälan inte registrerats eller att du angivit felaktig e-postadress. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.