Här är du:

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården 2017-2018

Unpublished

Gul kurva

En kurs som riktar sig till ansvariga läkare/ST-läkare för astma, allergi och KOL-mottagningar inom primärvården. Utbildningen kommer att arrangeras vid fyra tillfällen i tvådagarspass, vilket blir totalt åtta kursdagar.

 

Du kan välja att gå på alla fyra tillfällen, men du kan också gå enstaka tvådagarspass och komplettera senare eftersom kursen ska återkomma. Vid närvaro på samtliga kurstillfällen utfärdas ett intyg.

Varje kurstillfälle tar upp viktiga kunskapsområden för vården av astma-, allergi- och KOL-patienter. Utbildningen kommer i stor utsträckning att var baserad på patientfall.

Plats: Lasarettsgatan 7 på sjukhusområdet i Lund, Skånes universitetssjukhus.

Tid: 8.30 till 16.15 samtliga dagar.

 

Hösten 2017

5-6 september: om diagnos, utredning och behandling av KOL-patienter

7-8 november: astma och allergisk rinokonjunktivit

Våren 2018

23-24 januari: födoämnes- och läkemedelsallergier, hudsjukdomar, anafylaxi och miljö/yrkesmedicin 

24-25 april: ett uppsamlingsheat med bland annat restriktiva lungsjukdomar, lungcancer, infektioner inklusive TBC och specifik immunterapi. 

 

Anmälningsinformation

Avgift för kursdeltagare inom Region Skåne är 900 kr per dag och totalt för åtta kursdagar blir det 7 200 kr. För deltagare utanför Region Skåne tillkommer en administrativ kostnad inkl moms, på 200 kr per dag. Lunch samt för- och eftermiddagskaffe ingår. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. 

Anmäla er senast en vecka före kursstart. Anmälan till ett tvådagars tema kan du göra genom att fylla i nedan formulär och klicka i önskat datum en vecka före kursstart. En bekräftelse på att ni fått plats kommer senare.

Arrangör Kunskapscentrum för allergi, astma, KOL, Lund. Kursansvarig Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin, Näsets läkargrupp, och Leif Bjermer, professor, Lung- och allergisektionen, SUS.

 

Information och frågor om anmälan kontakta marianne.n.persson@skane.se eller telefon 046-17 56 08.

För frågor om kursupplägg kontakta Kerstin Romberg, kro@nlg.nu.

 

Välkomna!

Kerstin Romberg

Anmälningsformulär

Ett ID-nummer inom Region Skåne.
Ange ett direktnummer om vi behöver nå dig vid ev. kursändringar.
FAKTURERINGSADRESS
Fakturaadressen brukar vara en annan än er besöksadress. Fråga er verksamhetschef om ni är osäkra.
RS-id eller namn till er attesterare.
Om SUS, ange ert Ansvar ex. 12345.
För privata vårdgivare önskar vi ert org. nr.
Din bekräftelse på anmälan
Har du inte fått en bekräftelse via mejl inom 30 minuter så har anmälan inte registrerats eller att du angivit felaktig e-postadress. Försök då skicka in anmälan igen och försäkra dig om att du fyller i alla obligatoriska uppgifter.