Här är du:
Arsenal Retro Away Shirt, Arsenal Retro Shirt Bergkamp jerseyares

Delkurser för allmänläkare 2018-2019

Unpublished

Astma, allergi & KOL för läkare i primärvården HT 18 och VT 19

 

Allmänläkar kursDelkurs 1

KOL i primärvård - diagnos, utredning, behandling i enlighet med de nya riktlinjerna

Kursledare är Kerstin Romberg, specialist i allmänmedicin

Dag 1: den 25 september 2018                          

8.30
Introduktion
Kerstin Romberg

Epidemiolog - KOL i primärvård                      
Kerstin Romberg

Patofysiologi  
Leif Bjermer            

Kaffe

Diagnos och differentialdiagnos, GOLD (Global obstructive lung disease) med patientfall
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg       

12.00-13.00
Lunch

Exacerbationer - KOL-komorbiditet (osteoporos, hjärtsvikt och kognitiv dysfunktion, sömnstörningar, undernäring) 
Alf Tunsäter  

Kaffe

Diskussion med patientfall - Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

16.15
Avslutning

                                                         

Dag 2: den 26 september 2018                      

8.30
Behandling - farmakologisk och icke farmakologisk                          
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

Näringsrekommendationer för KOL-patienter
Anna-Karin Pettersson

Kaffe

Tobak
Elisabeth Nilsson

Syrgasbehandling                     
Alf Tusäter

Patientfall       
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg  

12.00-13.00
Lunch  

Uppföljning inklusive formulär       
Kerstin Romberg, Birgitta Jagorstrand  

Kaffe

Alfa-1 antitrypsinbrist             
Eeva Piitulainen

Diskussion patientfall
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg, Birgitta Jagorstrand

16.15
Avslutning

 

 

Delkurs 2

Astma och allergisk rinokonjunktivit - barn och vuxna, diagnos, utredning, behandling, allt i enlighet med de nya riktlinjerna

 

Dag 3: den 5 november 2018

8.30
Introduktion
Kerstin Romberg

Astma och allergisk rinokonjunktivit

Epidemiologi
Kerstin Romberg

Patofysiologi, immunologi, united airways, fenotyper
Leif Bjermer

Kaffe

Epidemiologi och den atopiska marschen, diagnos förskole- och skolbarn, patientfall
Peter Meyer

Diskussion
Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Barn

Epidemiologi, atopiska marschen, diagnos förskolebarn, differentialdiagnoser, behandling
Peter Meyer

Kaffe

Öron-näsa-hals diagnos, differentialdiagnos
Cecilia Ahlström Emanuelsson, Kerstin Romberg

16.15
Avslutning

 

Dag 4: den 6 november 2018

8.30
Viktigt vid diagnostik och behandling av barn
Åsa Persson

Vuxna och tonåringar

Diagnostik av allergi och astma, differentialdiagnos
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

Kaffe

Behandling, farmakologisk  icke farmakologisk

Läkemedelsbehandling astma och allergi, 

Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Inhalator och övriga hjälpmedel
Ulrika Berg
 
Uppföljning, Formulär, Luftvägsregistret
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg, Ulrika Berg

Kaffe

Diskussion med patientfall
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

16.15
Avslutning

 

 

Delkurs 3

Födoämnes- och läkemedelsallergi, eksem och miljö
hudsjukdomar, miljö, förskola och anafylaxi

 

Dag 5: tisdag 29 januari 2019  

8.30
Introduktion
Kerstin Romberg

Födoämnesallergi och intoleranser, läkemedelsallergi, specifik allergi; insekter

Vuxna (inkl insektsallergi och rekominanter)
Alf Tunsäter

Kaffe

Läkemedelsöverkänslighet
David Aronsson

Miljö i förskolan
Åsa Persson

Diskussion med patientfall
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Födoämnesallergi och intoleran - barn

Barn
Peter Meyer, Kerstin Romberg

Provokation - födoämne
Peter Meyer,  Kerstin Romberg

Kaffe

Födoämnesallergi hos barn och vuxna - dietistens synpunkt 
Susanne Wimmersjö

Diskussion m. patientfall
Peter Meyer, Susanne Wimmersjö, Kerstin Romberg

 

Dag 6: onsdag 30 januari 2019 

Hud - symptom, utredning och behandling

Urtikaria, atopiskt eksem icke atopiskt
Lisa Alenmyr

Kaffe

Kontakteksem
Ann Pontén

Eksemskola
Sofia Strandberg

Diskussion m patientfall
Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Miljö- och yrkesmedicin

Boende och arbetsmiljö
Katrin Dierschke

Kaffe

Anafylaxi

Anafylaxi symptom, utredning och behandling 
Alf Tunsäter, Kerstin Romberg

Diskussion och avslutning
Kerstin Romberg

 
 

Delkurs 4

Andra sjukdomar i andningsorganen, ASIT samt mottagning.
Om restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet, handläggning av gravida och ansträngningsastma

 

Dag 7:  den 9 april 2019 

8.30
Introduktion
Kerstin Romberg

Andra sjukdomar i andningsorganen

Cystisk fibros
Helga Elidottir

Kaffe

Pulmonell hypertension - Hur ska vi tänka och när ska vi vara observanta?
Björn Kornhall

Sömnapné
Maria Värendh

Infektioner, bronchiectasier, bronchioliter, TBC
Ronny Öhman

Diskussion

12.00-13.00
Lunch

Sarcoidos, orphane lung disorders
Stefan Barath 

Asbestos, silikos, allergisk alveolit
Katrin Dierschke

Lungcancer, pleurasjukdomar
Jaroslaw Kosieradzki

Kaffe

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
Johan Randén

Diskussion
Kerstin Romberg

Dag 8:  den 10 april


Specifika tillstånd m patientfall

Graviditet
Kerstin Romberg

BPD - bronchopulmonary dysplasia
Cecilia Hagman

Tonårsperiod och idrottsastma
Kerstin Romberg

Kaffe

Certifiering av mottagningar, Luftvägsregistret
Benita Björk

Äldre med obstruktiv lungsjukdom
Kerstin Romberg

Patientfall
Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Forts Patientfall

AIT m patientfall
Alf Tunsäter

Astma, allergi, KOL-mottagning

Fysioterapi vid KOL
Kristina Tödt

Arbetsterapeut
Therése Salmi

Kaffe

KOL-skola 
Harriet Nilsson

16.15
Kursavslutning med diplomutdelning
Kerstin Romberg

 

 


Föreläsare

Alf Tunsäter, docent, överläkare, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, SUS

Ann Pontén, docent, överläkare, Yrkes- och Miljödermatologi, Hudkliniken Malmö, SUS

Anna-Karin Pettersson, dietist, Dietistverksamheten Skåne, Skånevård Kryh 

Benita Björck, ssk, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, Region Skåne

Birgitta Jagorstrand, astma/KOL-sjuksköterska, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, Region Skåne

Björn Kornhall, överläkare, Sektion hjärtsvikt och klaff, SUS

Cecilia Ahlström Emanuelsson, specialistläkare, Öron-näsa-halsmottagning allergi, SUS

David Aronsson, specialistläkare, Lung- och allergimottagning, Lund, SUS

Eeva Piitulainen, adjungerad professor vid Lungmedicin och Allergologi, Lund

Elisabeth Nilsson, ssk, Hälsoenheten, KC prevention & sjukdomsförebyggande metoder, SUS

Stafan Barath, öl, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Harriet Nilsson, astma/KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Bokskogen, Skånevård Sund

Helga Elidottir, specialistläkare, Barn- och ungdomsallergologi, SUS

Jan Bleckert, specialist allmänmedicin, Vårdcentralen Råå, Skånevård Sund

Jaroslaw Kosieradzki, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Johan Randén, specialist allmänmedicin, Palliativ vård och ASIH Malmö

Katrin Dierschke, specialist i yrkes- och miljömedicin, Arbets- och miljömedicin Syd

Kerstin Romberg, specialist allmänmedicin Näsets läkargrupp, Höllviken samt KAAK

Kristina Tödt, sjukgymnast, med. lic., Lungmottagningen, SUS

Leif Bjermer, professor, överläkare, FoUU Lungmedicin, SUS

Lennart Hansson, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Lisa Alenmyr, läkare, Hudkliniken Malmö, SUS

Maria Värendh, specialistläkare, Sektion öron näsa hals 2, SUS

Peter Meyer, barn- och ungdomsallergolog, Helsingborgs Lasarett 

Ronny Öhman, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS 

Sara Appeltofft, astma/KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Råå, Skånevård Sund

Susanne Wimmersjö, dietist, Dietistverksamheten Skåne, Skånevård Kryh 

Sofia Strandberg, Hudavdelning dagvård, SUS

Therése Salmi, Arbetsterapeut, Näsets läkargrupp

Ulrika Berg, dsk, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, SUS

Åsa Persson, allergikonsulent, Barn- och ungdomsmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad


 

Delkurs 4

Andra sjukdomar i andningsorganen, ASIT samt mottagning.
Om restriktiva lungsjukdomar, TBC, lungcancer, avancerad sjukvård i hemmet, handläggning av gravida och ansträngningsastma

 

Dag 7:  den 9 april 2019 

8.30
Introduktion
Kerstin Romberg

Andra sjukdomar i andningsorganen

Cystisk fibros
Helga Elidottir

Kaffe

Pulmonell hypertension - Hur ska vi tänka och när ska vi vara observanta?
Björn Kornhall

Sömnapné
Maria Värendh

Infektioner, bronchiectasier, bronchioliter, TBC
Ronny Öhman

Diskussion

12.00-13.00
Lunch

Sarcoidos, orphane lung disorders
Stefan Barath 

Asbestos, silikos, allergisk alveolit
Katrin Dierschke

Lungcancer, pleurasjukdomar
Jaroslaw Kosieradzki

Kaffe

ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet)
Johan Randén

Diskussion
Kerstin Romberg

Dag 8:  den 10 april


Specifika tillstånd m patientfall

Graviditet
Kerstin Romberg

BPD - bronchopulmonary dysplasia
Cecilia Hagman

Tonårsperiod och idrottsastma
Kerstin Romberg

Kaffe

Certifiering av mottagningar, Luftvägsregistret
Benita Björk

Äldre med obstruktiv lungsjukdom
Kerstin Romberg

Patientfall
Kerstin Romberg

12.00-13.00
Lunch

Forts Patientfall

AIT m patientfall
Alf Tunsäter

Astma, allergi, KOL-mottagning

Fysioterapi vid KOL
Kristina Tödt

Arbetsterapeut
Therése Salmi

Kaffe

KOL-skola 
Harriet Nilsson

16.15
Kursavslutning med diplomutdelning
Kerstin Romberg

 

 


Föreläsare

Alf Tunsäter, docent, överläkare, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, SUS

Ann Pontén, docent, överläkare, Yrkes- och Miljödermatologi, Hudkliniken Malmö, SUS

Anna-Karin Pettersson, dietist, Dietistverksamheten Skåne, Skånevård Kryh 

Benita Björck, ssk, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, Region Skåne

Birgitta Jagorstrand, astma/KOL-sjuksköterska, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, Region Skåne

Björn Kornhall, överläkare, Sektion hjärtsvikt och klaff, SUS

Cecilia Ahlström Emanuelsson, specialistläkare, Öron-näsa-halsmottagning allergi, SUS

David Aronsson, specialistläkare, Lung- och allergimottagning, Lund, SUS

Eeva Piitulainen, adjungerad professor vid Lungmedicin och Allergologi, Lund

Elisabeth Nilsson, ssk, Hälsoenheten, KC prevention & sjukdomsförebyggande metoder, SUS

Stafan Barath, öl, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Harriet Nilsson, astma/KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Bokskogen, Skånevård Sund

Helga Elidottir, specialistläkare, Barn- och ungdomsallergologi, SUS

Jan Bleckert, specialist allmänmedicin, Vårdcentralen Råå, Skånevård Sund

Jaroslaw Kosieradzki, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Johan Randén, specialist allmänmedicin, Palliativ vård och ASIH Malmö

Katrin Dierschke, specialist i yrkes- och miljömedicin, Arbets- och miljömedicin Syd

Kerstin Romberg, specialist allmänmedicin Näsets läkargrupp, Höllviken samt KAAK

Kristina Tödt, sjukgymnast, med. lic., Lungmottagningen, SUS

Leif Bjermer, professor, överläkare, FoUU Lungmedicin, SUS

Lennart Hansson, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS

Lisa Alenmyr, läkare, Hudkliniken Malmö, SUS

Maria Värendh, specialistläkare, Sektion öron näsa hals 2, SUS

Peter Meyer, barn- och ungdomsallergolog, Helsingborgs Lasarett 

Ronny Öhman, överläkare, Sektion lungmedicin och allergologi, SUS 

Sara Appeltofft, astma/KOL-sjuksköterska, Vårdcentralen Råå, Skånevård Sund

Susanne Wimmersjö, dietist, Dietistverksamheten Skåne, Skånevård Kryh 

Sofia Strandberg, Hudavdelning dagvård, SUS

Therése Salmi, Arbetsterapeut, Näsets läkargrupp

Ulrika Berg, dsk, Kunskapscentrum Allergi, Astma & KOL, SUS

Åsa Persson, allergikonsulent, Barn- och ungdomsmottagningen, Centralsjukhuset Kristianstad