Här är du:

Statusmeddelande

Submissions for this form are closed.

Spirometrikörkortet nov 2019

Unpublished

Körkort i spirometri

 

Kurs om spirometri för astma, allergi och KOL-team

Kursen är fullsatt!

Datum: 7 - 8 november 2019

Dag 1: kl. 9.00 – 16.30

Dag 2: kl. 8:30 – 16.00

Lokal: konferensrummet hos Kunskapscentrum för Allergi Astma & KOL, Lasarettsgatan 7 - vån 1, 22185 Lund - Skånes universitetssjukhus (SUS). Länk till kartor på SUS hemsida.

 

Syftet med kursen är att kvalitetssäkra lungfunktionsmätningar, allt ifrån patient­information till tolkning. Teori och praktik kommer att varvas under de två dagarna. Deltagarna ska ha grundläggande kunskaper inom astma och KOL och spirometri samt att sjuksköterska bör ha gjort spirometriundersökningar på mottagningen. 

 

Målgrupp är legitimerad personal inom astma, allergi och KOL-teamet!

Det måste därför vara både en läkare och sjuksköterska med på kursen, men de som redan innehar ett Spirometrikörkort behöver inte gå igen. Även fysioterapeuter som ingår i teamet är välkomna. Spirometrikörkortet vänder sig till dem som har baskunskaper inom spirometri. De som inte har utfört spirometrier hänvisas till vår teoretiska grundkurs med mer basal kunskap: "Spiro Intro" som är en förberedande kurs om spirometri. För undersköterskor finns fortbildningen Spirometri teknik den 19/9 2019 som är anpassad för yrkeskategorin och där tonvikten ligger det praktiska. Kursen återkommer därefter igen våren 2020.

 

Mål för utbildningsdagarna finns under fliken Spirometrikörkort på vår hemsida.

 

Intyget som vi utfärdar efter utbildningen blir ditt "Spirometrikörkort". Det är krav på obligatorisk närvaro under samtliga moment för att bli godkänd. Eventuellt avslutas kursen med ett kunskapstest. Kursen ingår som en del i certifieringen av Region Skånes astma, allergi och KOL-mottagningar, men även deltagare från andra landsting kan delta.

 

Kursledare är Jan Bleckert, specialist i allmänmedicin samt Britt Svensson och Sara Appeltofft, astma/KOL-sjuksköterskor, vilka har gått handledarutbildning i spirometri hos Hans Hedenström, docent i klin. fysiologi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kursen anordnas utav Kunskapscentrum för Allergi, Astma och KOL och är nationell.

 

Avgift för deltagare inom Region Skåne är 4200 kr/person exkl. moms och 5200 kr/person för deltagare utanför regionen. I detta ingår lunch samt kaffe med fika under två dagar. Utebliven närvaro debiteras om avanmälan inte har gjorts. Med reservation för avgiftsändring. Deltagare kontaktas om ändring görs efter anmälan är inskickad.

 

Anmälan till kursen görs av en kontaktperson från ert team i anmälningsformuläret på denna sida. Antal deltagare är max 24 och först till kvarn gäller vid anmälan. 

 

Kontakt vid frågor om kursupplägg är Jan Bleckert, jan.bleckert@skane.se. Övriga frågor och avanmälan är kaak@skane.se, tel 046-175608 eller utbildningskoordinator Ulrika Berg, ulrika.berg@skane.se, tel 0725-93 04 83.

 

Spirometrikurvor

 

Anmälningsformulär