Här är du:

Spirometri Introduktion

 En förberedande teoretisk fortbildning som grund inför ditt Spirometrikörkort. 

 

Kursen hålls i våra egna lokaler 1-2 gånger per termin i anslutning till ett kommande Spirometrikörkort. I början av terminen hålls Spirometri Introduktion på förmiddagen så att deltagarna ges möjlighet att gå den praktiska kursen Spirometri Teknik på eftermiddagen. 

 

Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande teoretiska förkunskaper inom spirometri för att kunna komma igång med egna spirometriundersökningar.

Det är en introduktionskurs för dem som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför att ta ett Spirometrikörkort. 

 

Kunskap om:

  • statisk och dynamisk spirometrikurva
  • utrustning, utförande och utvärdering.

 

Målgrupp är medarbetare som arbetar eller ska arbeta med spirometri.

Mer information hittar du på de enskilda kurstillfällenas anmälningssidor.

 

Välkomna!

 

Till anmälan i Utbildningskalendern för 3 dec 2019