Här är du:

Spirometri Introduktion - Förberedande kurs om spirometri

 En förberedande eftermiddag som lägger grunderna inför ditt Spirometrikörkort. 

 

Kursen som tar plats på en eftermiddag hålls i KAAKs lokaler 1-2 gånger per termin, ofta i början av terminen eller i anslutning till ett kommande Spirometrikörkort.

 

Syftet med en förberedande kurs om lungfunktionsmätningar är att ge grundläggande förkunskaper inom spirometri för att kunna komma igång med egna spirometriundersökningar.

Det är en introduktionskurs för dem som inte har någon eller liten kunskap kring spirometri. Kursen ska ge en basal förberedelse inför att ta ett Spirometrikörkort. 

 

Mål

  • Att kunna hantera en spirometer med inställningar och kalibrering
  • att förstå en spirometrikurva
  • att praktiskt kunna genomföra en spirometriundersökning.

 

Målgrupp är medarbetare som arbetar eller ska arbeta med spirometri.

Mer information hittar du på de enskilda kurstillfällenas anmälningssidor.

 

Välkomna!

 
 

Anmälan till Spiro Intro den 4 april 2019.